Blogglistenhits

søndag 7. august 2022

Med elevaktive arbeidsmåter treffer vi hele spekteret av elever

 Alle lærere vet at i et klasserom finner vi et helt spekter av ulike elever, for eksempel noen av disse:Hvordan elevaktive arbeidsmåter treffer flere elever

Gjennom elevaktive arbeidsmåter får elevene forholde seg aktivt til fagstoffet på ulike måter, ved at de for eksempel snakker og diskuterer i par eller grupper, organiserer fagstoff, lager et produkt, presenterer noe i en gruppe, bruker musikk eller bilder til inspirasjon osv i ulike strukturer som elevene blir kjent med.

Vi opplever at vi gjennom slike elevaktive arbeidsmåter møter alle disse ulike elevene på en god måte, fordi at elevene gjennom de ulike elevaktive arbeidsmåtene for eksempel får

  • være aktive deltagere, men i et par eller en gruppe - ikke foran hele klassen
  • bruke sin egen kreativitet til å lage noe
  • bevege seg og være litt fysisk aktive
  • "skinne" litt, fordi de har noen nyttige egenskaper å ta med inn i noe en gruppe skal gjøre
  • får støtte og hjelp fra medelever eller fra lærer
  • får bruke og utforske flere sider av seg selv i arbeidet
  • oppleve variasjon i timene, noe mange elever sier at de ønsker seg


Dagens tips:  Parsjekk

Arbeidsmåten Parsjekk er hentet fra samarbeidslæringen, og vi har tidligere beskrevet Parsjekk HER.

Vi synes denne arbeidsmåten er helt super til å arbeide med konkrete og enkle, men viktige, sammenhenger. Elever får gi og ta i mot hjelp på en strukturert og ufarlig måte, og de kommer samlet som gruppe fram til svar. Flott arbeidsmåte for hele spekteret av elever, er vår erfaring!

Lykke til! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar