Blogglistenhits

søndag 2. september 2018

Naturfag på ekte: 1. Vi rydder stranda vår!

Arbeidsmåten Naturfag på ekte involverer elevene i mange ulike opplevelser som ofte kommer naturen, samfunnet og lokalbedrifter til gode. Det er nemlig slik at elever ofte arbeider med oppgaver eller gjøremål som de ikke kan se direkte nytte av. Derfor sliter noen med å oppleve at faget er relevant for dem. I tillegg kan det av og til virke som om oppgavene er konstruert bare for at elevene skal ha noe å holde på med, og mange elever strever med å se noen mening i dette. 

Arbeidsmåten Naturfag på ekte tillater elever å engasjere seg i en reell og viktig problemstilling i lokalsamfunnet. Det elevene gjør har en "ekte" effekt, og læreren trenger ikke å argumentere for relevansen for faget når elevene opplever at de faktisk bidrar til å forbedre nærmiljøet. Samtidig er fokuset på kompetansemål i faget. Dette er en liten serie der vi skal ta for oss tre konkrete eksempler, og vise hvordan de kan brukes for å lære fag.Eksempel nr. 1

Vi rydder stranda vår!


Alle har sett forsøpling i nærmiljøet. Det kan være en strand, en bypark eller et annet sted. Noen av elevene har kanskje vært med på å plukke søppel tidligere, men når man kombinerer dette med å snakke om forbruksvalg, bærekraftig utvikling og globale interessekonflikter, blir det til en annerledes opplevelse. Dette gir rom for gode diskusjoner og dybdelæring, samtidig som elevene blir stolte av å ha gjort noe for å forbedre nærmiljøet.Forarbeid med elever - ca 15 minutter en dag tidligere


Snakk litt rundt det dere skal gjøre neste gang:

 • Hva slags søppel finner man i sjøkanten?
 • Hvor kommer søppelet fra?
 • Hvorfor er det viktig å plukke opp søppelet?
 • Hvordan tror dere at deres forbruksvalg kan påvirke søppel i naturen?
 • Hvordan henger alt dette sammen med begrepet bærekraftig utvikling?


Selve dagen: Tidsbruk en dobbeltime


Spaser til et område der det kan tenkes at man kan finne søppel i naturen. Læreren har med noen sekker for å samle opp søppelet. Fordel stranden slik at elevene kan jobbe effektivt og bli ganske raskt ferdig. Selve søppelplukkingen kan ta ca. 30 minutter. Deretter bør det være en diskusjon rundt det elevene har sett og opplevd, gjerne mens elevene sitter i ring på stranden.
Samle elevene til en oppsummering og debriefing etter søppelplukking:

 • Hvor fant dere mest søppel?
 • Hva slags søppel var det?
 • Kan det tenkes at dette søppelet er farlig for naturen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan kan vi få ned forsøplingen av naturen?


Kompetansemål som man kan jobbe med i dette eksempelet - for naturfag Vg1:


- drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser 
- gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
- kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
- undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmålKvaliteter ved denne arbeidsmåten  

 • Man kan lett integrere flere fag.
 • Elever beveger seg og erfarer med flere sanser
 • Elever snakker fag med egne ord
 • Opplevelsen får elevene til å reflektere over komplekse problemstillinger - her finnes ingen enkle svar!
 • Elevene lærer teori i en virkelig setting med reelle utfordringer.
 • Læring for livet - ikke bare for klasserommet.

Mange elever opplever det som meningsfullt å gjøre noe på ordentli' - ikke bare i en bok eller på en pc. For noen vil slike "ekte" skole-opplevelser kunne skape en ny gnist i forhold til faget eller til skolen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar