Blogglistenhits

torsdag 25. februar 2016

Støtte og oppmuntring i "Parsjekk"

Enkle og kortfattede oppgaver om spørsmål som er sentrale for forståelsen av et tema, egner seg godt for «Parsjekk», en arbeidsmåte som er hentet fra samarbeidslæring. Her er det systematisk samarbeid mellom to og to elever, hvor det er lagt inn støtte eller hjelp fra partneren. Det hele tar ca. 20 minutter.

Dette er instruksjoner som kan stå framme på projektor eller med liten skrift øverst på oppgavearket.
"Parsjekk" er nemlig noe annet enn bare å "gjøre oppgaver".

Slik gjør du:

- Elevene får tydelig beskjed om hvordan Parsjekk foregår, se bildet ovenfor.
- To og to elever får utdelt et felles oppgaveark, se bilde av eksemplet nedenfor
-  Elevene bytter på å gjøre oppgavene, og veksler på å støtte og oppmuntre
-  Etter avtalt tid ber læreren to og to par gå sammen for å sammenligne svarene sine

Læreren må kanskje insistere på at oppgavene skal gjøres på Parsjekk-måten, med skifte av roller osv. Dette er ikke et vanlig oppgaveark som man arbeider med to og to. Mange elever blir gledelig overrasket over at dette blir "noe annet", og setter pris på rollene som de får.

I «Parsjekk» blir det mye fagprat i par og gruppe innenfor tydelige og litt gjerne knappe tidsrammer. Uklarheter og uenigheter tas med læreren i plenum til slutt.

Eksempel på Parsjekk-oppgaver fra naturfag på Vg1

Hvordan få flere elever til å snakke fag i naturfagstimene? Mange elever tør ikke å si noe i plenum, og synes det er spesielt krevende å skulle presentere noe foran hele klassen. Hvordan kan vi hjelpe elevene til å føle seg tryggere på å være muntlig aktive i naturfag? Stadig fagprat i små settinger som for eksempel «Parsjekk» kan gi elevene gode mestringserfaringer, og gjøre at de etter hvert blir tryggere på å uttrykke seg faglig, både muntlig og skriftlig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar