Blogglistenhits

onsdag 18. april 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 11. Å være kreativ

Vi har erfart at de aller fleste elever trives med å få bruke flere av evnene sine i det faglige arbeidet. I en klasse vil det alltid være noen som er gode til å tegne eller tenke visuelt, bygge noe tredimensjonalt, dramatisere eller få kreative ideer.

Når dette tas inn i strukturerte læringsaktiviteter, kan nye elever få "skinne" og bli sett - og føle mestring fordi de har noe å bidra med i dega faglige arbeidet. Vi har ofte sett at slike erfaringer kan gi enkelte elever en ny og positiv holdninge til selve faget.

Dette er det ellevte "strategi-innlegget" i vår "Tolv stratgier..."serie, som vi startet opp her.Hvordan få elevene til å være kreative?


Her på bloggen har vi vist mange eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gir elevene muligheten til å få være kreative.

Det finnes massevis av muligheter, men prøv for eksempel:

  • Skattejakt, se lenke her. Her får elevene røre på seg og tenke kreativt. Det kan også være gøy å ta bilder, men det er det faglige som uansett er fokuset: Hva kan de finne som kan representere osonlaget på et bilde, for eksempel?  • Paneldebatt om Nilen, se lenke her. Vi forteller om en paneldebatt hvor elevene hadde ulike roller. Her fikk de kjenne på hvor krevende det kan være å finne fram til løsninger som alle kan akseptere. Noen elever viser stor kreativitet i argumentene de finner eller i rolleinnlevelse.
  • Kreative produkter, se lenke her. Denne arbeidsmåten har vi fortalt om mange ganger. Alltid morsomt å bruke egen kreativitet til å lage ting - og så mange gode ideer som elevene får!  • Plakater i en fei, se lenke her. Mange lærere bruker denne arbeidsmåten, og forteller oss at elevene elsker den. Her kan elevene utfolde seg med å tegne, eller å være raske med å finne kreative måter å presentere temaet på.

Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar