Blogglistenhits

søndag 7. juni 2020

Arbeidsmåtene våre - i dybdelæringens tid

Til høsten kommer Fagfornyelsen og nye læreplaner på flere trinn. Og er det en ting som dagens lærere vet, så er det at fra nå av er det dybdelæring som gjelder! Mange lærere ønsker konkret informasjon om hva de skal gjøre. For hva er dybdelæring og når skjer det dybdelæring, egentlig?

Derfor har vi lyst til å se på våre egne arbeidsmåter med tanke på nettopp dybdelæring, for vi opplever at mange av arbeidsmåtene passer svært godt inn i dybdelæringens tid. Og da finnes det jo massevis av enkle og konkrete arbeidsmåter lærere som leter kan bruke - i bøkene våre og her på Engasjerende naturfag-bloggen. Mange lærere sier nettopp at de ønsker seg konkrete tips og innspill, så mot slutten av dette innlegget lister viser vi mange konkrete arbeidsmåter som kan bidra til dybdelæring.
Noen overskrifter fra aviser det siste året. Ingen tvil om hvilket begrep som står helt sentralt i Fagfornyelsen!

Dybdelæring i de nye læreplanene


Vi føler oss absolutt hjemme i Fagfornyelsens ord om varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter, og vi tenker at vi her kan ha mye å bidra med:
Dybdelæring og arbeidsmåtene våre


Mange lærere lurer på hvordan man nå skal arbeide for å skape dybdelæring, for her skal det være mye opp til hver enkelt lærer. Med utgangspunkt i Fagfornyelsens ord tenker vi at følgende er viktig:
  • At elevene er mentalt aktive i det som foregår. 
  • At elevene er aktive deltagere ved at de tenker selv og bruker egne ord.
  • At elevene får vise fram noe de kan og bruke flere sider av seg selv
  • Variasjon i arbeidsmåter
  • Vurdering for læring - arbeidsmåten organiseres slik at eleven har mulighet til å reflektere over hva de har lært, forstå hva som forventes og bidra til å vurdere eget arbeid.
  • At arbeidsmåten bidrar til at eleven klarer å se sammenhenger og koblinger mellom tema i faget og mellom fag

Her er fire forslag til arbeidsmåter som kan bidra til dydelæring:


  1. Bruk rommet! Se lenke HER.

I arbeidsmåten Bruk rommet! må elevene snakke med en nabo, selv om de eventuelt ikke deltar i diskusjonen etterpå. De må ta aktivt stilling til utsagn, og de får bevege på seg. Og de opplever variasjon, såklart!2. På kunstutstilling. Se lenke HERI arbeidsmåten På kunstutstilling må elevene reflektere rundt egne tanker og hva de vet fra før. De får se vakre og/eller interessante bilder, kan se nye sammenhenger og opplever variasjon.3. Å lete etter sammenhengen. Se lenke HER.


I arbeidsmåten Å lete etter sammenhengen må elevene aktivere førkunnskap og oppklare eventuelle misforståelser.4. Å lage en spisebrikke. Se lenke HER.I arbeidsmåten Å lage en spisebrikke er elevene mentalt aktive og må fortolke stoffet. De får bruke sin kreativitet, og det oppstår kanskje koblinger som de ikke hadde tenkt på. De husker lærestoffet bedre, for tegning er bra for hukommelsen. I tillegg har de noe de kan vise fram og kanskje være litt stolte av. Og opplever variasjon, såklart!Prøv, da vel!


Mange lærere har testet ut disse arbeidsmåtene. Hva med å velge ut en av dem og prøve den ut? Noen ganger er det først når man prøver ut en arbeidsmåte at man ser muligheten for hvordan den kan bidra til dybdelæring. Og det er alltid inspirerende å oppleve aktive og engasjerte elever!


Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar