Blogglistenhits

søndag 17. mai 2020

Aktuell arbeidsmåte: "Korona-krisen - bra for noe?"

Korona-krisen har inspirert oss til å tenke ut en ny arbeidsmåte for naturfag-elever på Vg1. Først litt bakgrunn!


Mål: Bærekraftig utvikling


Å skape en bærekraftig utvikling er et stort og overordnet mål for samfunnet vårt, samtidig som vi over flere tiår har sett at veien dit går så altfor sakte. Det dreier seg om Jordens framtid! Likevel har det vist seg vanskelig å få alle land til å enes om avtaler. Samtidig klarer ikke landene helt å oppfylle målene de har bundet seg til i internasjonale avtaler, eller målene man klarer å enes om er rett og slett for beskjedne til at de vil føre til nok endring. Det kan være lett å miste motet, både for oss voksne og for dem som er elever i videregående skole.


Korona-krise


Nå har vi hatt koronakrise i noen få måneder, og plutselig ser vi store og konkrete endringer i mange miljøutfordringer, for eksempel når det gjelder vannkvalitet eller luftforurensning. Se for eksempel denne artikkelen i VG for et par dager siden. Dette kan være interessant for elevene å tenke litt over – for hva har egentlig skjedd? Åpenbart er det likevel ikke umulig å skape endringer! Det kan være spennende for elevene å se hvor raskt det faktisk kan være  mulig å skape endringer, og ikke minst kan dette være med på å skape håp om framtiden.

I Singapore var luftkvaliteten synlig bedre under corona-nedstengningen i vår. Bildet er hentet fra Creative Commons (https://live.staticflickr.com/65535/49701562997_da18daf6b5_b.jpg?fbclid=IwAR2DOACMNV1rP7cyra2Bs-d0AfaL9Kxd7IYLHzuCTT9znOLycRnRgNMDZCg)Korona og klima - det å skape endringer


Mange har den siste tiden skrevet artikler hvor de kobler korona-krisen til klimaproblemet. Koronakrisen har vist oss at det er mulig å skape endringer, så hva kan dette ha å si for det store klimaproblemet som vi har strevet med i flere tiår? Tiden går uten at vi klarer å få til endringer som er store nok. Må vi bare bli redde nok først? Eller må vi få en trussel – i koronakrisen et virus – så tett på oss at vi forstår at klimaproblemene dreier seg om vår egen klode og om livene til mennesker som oss selv? Noen mener at vi etter koronakrisen vil stå ved en skillevei hvor vi bør gjøre bedre klimavalg enn vi har klart før, mens andre peker på at vi nok kommer til å gå tilbake til «business as usual» så snart krisen er bak oss.Koronakrise og miljøutfordringer - i klasserommet


Så over til arbeidsmåten. Mange kilder har vist at korona-krisen har hatt positive konsekvenser for miljøet. Elevene skal finne før-/etter-bilder, og vise fram for hverandre! 


Dette gjør du:


  • Elevene deles inn i par eller grupper på tre elever
  • Oppgaven er: Finn et konkret eksempel på en miljøutfordring som har blitt bedre i løpet av korona-krisen. Finn bildeeksempler!  Noen eksempler på medieoppslag er "Vannkvaliteten i Venezia" eller "Luftforurensning i Singapore".
  • Spørsmål som elevene må svare på om "sin" miljøutfordring:
o   Hva har vært problemet, altså miljøutfordringen?

o   Hva var årsaken til denne miljøutfordringen?

o   Hva var det med koronakrisen som påvirket denne miljøutfordringen?

o   Hva er situasjonen nå, xx måneder etter koronakrisen begynte? Finn bilde-eksempler!

  • Bildene henges opp rundt omkring i klasserommet.
  • Hver gruppe forteller kort om miljøutfordringen som de har sett på, kf punklista ovenfor.
  • Et spørsmål som etterpå kan tas i grupper og deretter plenum: Koronakrisen har åpenbart ført til mange og store positive endringer for miljøet, og de har skjedd på svært kort tid. Har dere noen tanker om dette? I koronaens tid


Klassesituasjonen er for tiden preget av gjeldende smittevernsbestemmelser, men vi tror at denne arbeidsmåten kan fungere. Og at temaet er aktuelt, er ihvertfall sikkert!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar