Blogglistenhits

mandag 26. desember 2016

Vareopptelling m/bokpremie 1 - Elevene lærer når de får snakke fag med egne ord!

I dag vet vi at for at elevene skal lære er det viktig at de snakker fag med sine egne ord. Det er ikke nok å lese eller lytte til andres beskrivelser av noe, eller kopiere setninger som andre har sagt eller skrevet. Ingen grunn til at dette ikke skal gjelde naturfag! Elevene må utvikle sine egne tanker og sitt eget språk rundt temaet. Ikke minst kan det da bli tydelig for elevene at her er det noe som de ikke har forstått.
Vår vareopptelling på Engasjerende naturfag-bloggen viser at vi i løpet av året har presentert opp mot 17 ulike pedagogiske grep – eller arbeidsmåter – hvor det å snakke fag med egne ord er viktig. Her skal vi minne deg på noen av dem - kanskje de kan være noe å teste ut i det nye året?

Når vi bruker muntlige aktiviteter i små settinger - for eksempel to og to eller tre elever sammen, får den enkelte snakke mye av tiden. Slike små par - eller gruppeaktiviteter kan også skape økt trygghet hos enkelte, slik at de tør å bidra. Flere av disse arbeidsmåtene kan kombineres med lærerens foredrag, som grep i forkant, underveis for å bryte opp, eller etterpå. Prøv for eksempel:


Eller hva med disse, hvor elevene arbeider i grupper:

  • Case - hvor grupper av elever innhenter informasjon og diskuterer seg fram til løsninger
  • Ribbon game - hvor elevene innhenter informasjon fra andre, deler med gruppa si og diskuterer og presenterer til slutt.

Noen pedagogiske grep som involverer hele klassen i plenum:

  • Finn en guru - hvor elevene gir og får hjelp med faglige tema, kombinert med litt musikk og bevegelse. Mange lærere forteller oss at elevene elsker Finn en guru!
  • Paneldebatt - hvor elevene kan få mer eller mindre krevende roller

Elevene må også snakke fag når de skal lage et produkt eller formulere noe som er deres eget, for eksempel:


For ikke å snakke om en kjempeutfordring, nemlig:

  • Forbudt!, hvor du må forklare fagord og fenomener uten å bruke de ordene du synes er mest naturlig å bruke,

Bokpremie!

Så hva med å teste ut noen av disse pedagogiske grepene i det nye året? Kanskje erfarer du det samme som både vi selv og mange andre naturfaglærere har erfart, nemlig at elevene blomstrer opp når de får bruke flere sider av seg selv og være mer aktive i sin egen læring.

Vi ønsker å høre hvilke av disse pedagogiske grepene DU kan tenke deg å prøve. Fortell kort om dette i en kommentar under blogglenken til dette innlegget på Engasjerende naturfag-siden på facebook, og du er med i trekningen av en Engasjerende naturfag-bok. Trekning skjer 2. januar, så følg med på facebook-siden vår!

På onsdag og fredag i romjula kommer det to nye vareopptellingsinnlegg fra oss - med to nye muligheter til å vinne bok!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar