Blogglistenhits

mandag 18. april 2016

Foredrag til høsten?

Engasjerende naturfag 

– et foredragstilbud


Mange naturfag-/realfaglærere ønsker å bruke et bredere spekter av arbeidsmåter i sin teoriundervisning, og vil gjerne finne ut litt mer om mulighetene som finnes. Hvordan gjøre undervisningen i naturfagene mer engasjerende og motiverende for elevene? Vi tilbyr foredrag om pedagogiske grep som kan brukes i teoriundervisningen i de fleste realfag og på de fleste fagtema.

Enkle pedagogiske grep vil gjøre elevene mer aktive i teoriundervisningen, noe vi vet er viktig for å lære. Innholdet i foredraget bygger på våre tre bøker om naturfag-/realfagundervisning, se nedenfor. Vi lager foredrag med praktiske innslag, hvor tidsramme og innhold kan tilpasses behov. Selv har vi bakgrunn fra videregående skole, men arbeidsmåtene vi presenterer, passer for elever i alle aldre. Mer info om de tre bøkene finnes lett tilgjengelig på nettet, eller her på bloggen.

Våre tre bøker, den siste fra våren 2015 på Cappelen Damm:


                          
  • Engasjerende naturfag (Cappelen Damm, 2015)
  • Engasjerende realfag (Cappelen Damm, 2011)
  • Levende naturfag (Fagbokforlaget, 2007)


Sitat fra to deltagere på Engasjerende naturfag-foredrag. Flere finner du her:

 «Kari Folkvord og Grethe Mahan viser gjennom sitt foredrag at det er tilnærmet ubegrenset av muligheter til å variere undervisningen. Ved å dele tips og egne erfaringer senker de terskelen for å tørre prøve ut ulike undervisningsmetoder». Lektor ved Horten vgs (foredrag 2014)
«Kari og Grethe både viste og forklarte mange nyttige grep/arbeidsmåter man kan ty til i naturfagundervisning. Det ga oss studentene motivasjon og ny iver til å teste ut artige ting i praksis». Student, NTNU (foredrag 2016)Høres dette interessant ut?

Da hører vi gjerne fra deg. Kontaktinfo finnes her på bloggen. Vi kan også kontaktes via vår facebookside "Engasjerende naturfag".


Kari Folkvord og Grethe Mahan


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar