Blogglistenhits

lørdag 30. april 2016

Da klassen hadde paneldebatt om Nilen

I forbindelse med kompetanseområdet «bærekraftig utvikling» i læreplanen for naturfag Vg1, er det presisert at man skal bruke paneldebatt som arbeidsmåte. I følge læreplanen skal elever «undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg» Her vil vi fortelle litt om hvordan vi organiserte en paneldebatt som elever opplevde som engasjerende.

Fra en skolegård i Kenya (foto: Grethe Mahan)


Vannmangelen er stor flere steder i verden, bl.a. i Nord-Afrika. På grunn av befolkningsveksten er dette problemet stadig økende, og med tanke på en bærekraftig utvikling sees det som svært viktig å arbeide for en god fordeling av verdens vannressurser. Elva Nilen, som går gjennom flere nordafrikanske land, ble valgt som utgangspunkt for denne paneldebatten. Dette lar elevene sette seg inn i en miljøutfordring som er ganske annerledes enn de har vært borti før. Vannmangel er jo ikke en utfordring i Norge, så for mange elever blir dette den første gangen de har prøvd å sette seg inn hvordan det er å bo i et land der vann er mangelvare, og tenke gjennom hvordan det påvirker samfunnet.


Fra savannen i Kenya (foto: Grethe Mahan)


Dette skjedde:


        Klassen ble delt i sju grupper. Seks av gruppene skulle representer ulike land som trenger vann fra Nilen. Den syvende gruppe skulle være dommere, eller et slags meglingsorgan.

        Temaet ble presentere i slutten av en time og elevene ble delt opp i grupper. De fikk som lekse å gå inn på de to lenkene nedenfor, og prøve å se utfordringen fra perspektivet til det landet de skulle representere. Meglingsgruppa skulle prøve å være nøytral.

Dyreliv ved Mara-elven i Kenya (foto: Grethe Mahan)

Forberedelse på egen hånd


Bruk lenkene her og her til å tenke og notere litt rundt følgende spørsmål:

 1. Noen spår at den neste store verdenskonflikten vil handle om vann. Les litt om Nilen som case. Hvorfor tror du noen mener at det kan bli verdenskrig om vann?
 2. Nilen er en av de lengste elvene i verden. Seks land har skrevet under på en avtale om bruk av Nilen. Hvorfor tror du Verdensbanken, Norge og mange andre land støtter denne avtalen økonomisk?
 3. Avtalen om Nilen heter Nile Basin Initiative. I 2014 hadde landene Sudan og Egypt ikke skrevet under på denne avtalen. Hvorfor ville de ikke skrive under? Hva kunne dette ha å si for samarbeidet om Nilen?

Gå ut på nettet og se litt på bilder fra det landet du skal representere, og les gjerne litt om landet. Prøv å sette deg inni hvordan det er å bo der og hvor viktig vannet fra Nilen ville vært for deg.

Flodhester i Mara-elven i Kenya (foto: Grethe Mahan)

    

Selve paneldebatt-dagen

 • I påfølgende time fikk elevene ca. 30 minutter for å forberede noen argumenter for hvorfor de skulle bli prioritert for vann fra Nilen.  

 • I selve paneldebatten fikk alle grupper lov å snakke, og det var meglingsgruppa som stilte spørsmål for å prøve å få med seg ulike sider av saken og kontrollerte hvem som fikk snakke. Elevgruppene fikk også lov til å kommentere innleggene fra de andre landene, men også her var det meglingsgruppa som bestemte hvor mange minutter de ulike gruppene fikk snakke. Innimellom minnet læreren meglingsgruppa om hvor mange minutter som var igjen, slik at de klarte å holde seg til saken og ikke bruke for mye tid på innlegg som var litt utenfor sakens kjerne. 


 • Til slutt gikk meglingsgruppa sammen og delte opp vannet fra Nilen i så og så mange prosent per land. 

Mange elever synes det er spennende å få en rolle i en debatt, og det er bestandig noen som viser seg å trives ekstra godt i en slik rolle, og kanskje viser seg å være en god skuespiller. (Foto: Kari Folkvord)

Da ble det bråk! Ingen var fornøyd med sin andel, og alle ville ha begrunnelse. Til slutt ble det en bra diskusjon om hvor vanskelig det er å jobbe med internasjonale interessekonflikter, og hvordan det kan ha seg at noe som ser rettferdig ut på papir for dem som har utarbeidet løsningen, kan virke svært urettferdig for partene i saken.

I løpet av denne debatten var mange gode innlegg, og det viste seg at elevene hadde satt seg inn i hvor stor befolkning de ulike landene hadde og hvordan de bruker vann. Og også hvilke land som ser ut til å sløse med vann! Alle utenom de som representerte Egypt, mente at Egypt brukte en altfor stor andel av vannet. På Egypt-laget var det spesielt en ellers stille elev, som ble svært engasjert i debatten og viste at hun var dyktig til å argumentere. Det la mange merke til, og etter debatten fikk hun ros fra flere av medelevene. Det var artig å observere!

Kanskje du har organisert paneldebatt på en annen måte? Legg gjerne igjen tips eller en kommentar!3 kommentarer:

 1. Hva sa de om Tanzania?

  SvarSlett
  Svar
  1. Det husker vi ikke! Hilsen Kari/Engasjerende naturfag

   Slett
 2. Hei, vi har nok ingen flere konkrete kommentarer å komme med rundt dette eksemplet. Men lykke til med å prøve ut paneldebatt! Hilsen Kari/Engasjerende naturfag

  SvarSlett