Blogglistenhits

søndag 8. mai 2016

Forbudt!

Å av og til overraske elevene kan gi god stemning og økt arbeidslyst. Kanskje Forbudt! kan være en slik overraskelse? Her får vi elevene til å beskrive hvert av fem fagbegrep med fem ord som de assosierer med dette fagbegrepet. Deretter kommer noe uventet: De skal beskrive hvert av fagbegrepene for andre elever, men uten å bruke de beskrivende ordene som de har notert ned – en utfordring som de antagelig ikke så komme!

Denne arbeidsmåten passer best for tema med mange fagbegrep som skal læres. Det hele foregår som et lagspill. Læringen ligger i at elevene arbeider med sine egne ord (Del 1), og at får høre andre fagbegrep beskrevet på nye måter (Del 2).


Dette gjør du:


DEL 1 (det elevene får vite om på forhånd)


Hver elev får utdelt en lapp med fem fagbegrep. Disse er klippet opp fra et oppgaveark som læreren har laget på forhånd. Selv har vi brukt femti fagbegrep til å lage tretti oppgaver som hver består av fem fagbegrep. Da får hver elev en lapp med fem ulike fagbegrep. Når femti fagbegrep brukes til å lage lister av fem tilfeldige ord til tretti oppgaver, betyr dette at hvert fagbegrep vil dukke opp på lappene til tre elever.

Denne lappen skal de ikke vise til noen andre, og læreren må understreke at dette er veldig viktig. 

Elevene får også utdelt fem tomme papirlapper, se her:

Hver elev får utdelt en papirlapp med fem "hemmelige" fagbegrep og i tillegg fem tomme lapperDe skriver hvert av sine fem fagord øverst på hvert sitt kort, slik: 

Eleven skriver "sine" fagbegrep øverst på hver av de blanke lappene.

Under hvert av fagordene sine noterer elevene fem ord som de assosierer med fagordet. Da kan de gjerne bruke læreboka. Men de må passe tiden, og totalt har de bare 15 minutter til å notere på sine fem lapper. Det ferdige resultatet kan se slik ut for en elev:

Eleven har notert ned ord som hun forbinder med hvert av fagordene.
Fagordene i dette eksemplet er hentet fra temaet genetikk for en biologiklasse på Vg3.

Del 1 kan ta ti minutter. Det å holde tiden kan hjelpe elevene til å fokusere på oppgaven. Læreren kan for eksempel si: "Nå er det to minutter igjen!".

Nå først får elevene greie på hvordan resten av gjetteleken skal foregå.

DEL 2


Læreren deler inn klassen i lag 1 og lag 2 ved å telle 1-2-1-2-1-… Lagene samler seg i hver sin halvdel av klasserommet. Elevene kan godt velge et lagnavn hvis de vil, og hvis de kan gjøre dette raskt.

En elev fra hvert lag kommer fram, og har med seg kortene sine. Hver av disse elevene skal få de andre elevene til å gjette seg fram til så mange som mulig av de fem fagordene på kortene sine i løpet av 30 sekunder. Alle elevene er med på å gjette, og den første med riktig svar får ett poeng til laget sitt. Underveis må man være nøye med reglene:

Regler for Forbudt!

  • Elevene kan snakke og forklare om hvert ord, MEN – det er forbudt for eleven å bruke noen av de fem ordene som er skrevet ned under dette fagordet, i sin forklaring om dette ordet. Eleven fra det andre laget følger med, og sier fra dersom dette skjer. Da må en ny elev fra dette laget komme fram.
  • Etter 30 sekunder byttes rollene uansett. Da skal eleven fra lag 2 få elevene i klassen til å gjette ordet som står øverst på kortet sitt, mens eleven fra Lag 1 følger med på at ikke de fem ordene blir brukt i forklaringen. Etter 30 sekunder kommer nye representanter for de to lagene fram.
  • Lagene får ett poeng for hvert ord som de gjetter riktig. Læreren passer tiden, og holder rede på poengene.
  • Det er ikke lov til å mime, bruke tall, stave baklengs eller si deler av ordet. Dette må avtales tydelig på forhånd. Kanskje det kan stå på tavla? Læreren kan eventuelt bestemme at en elev har diskvalifisert seg, og ikke får lov til å stå foran med sine fagbegrep. Her er læreren allmektig dommer.

Del 2 trenger ikke å ta mer enn 20 minutter.


NOEN ERFARINGER


Det er ikke så lett å beskrive et fagbegrep uten å bruke noen av ordene som du først og fremst assosierer med fagbegrepet. For DNA-eksemplet på bildet ovenfor må eleven unngå ordene arvestoff, baser dobbelheliks, gener og genteknologi, men kan for eksempel si "Dette er noe du får av foreldrene dine... som sendes videre fra generasjon til generasjon...". Altså ikke umulig, men eleven må konsentrere seg godt og kanskje tenke litt annerledes enn vanlig. Det kan også være nyttig for de andre elevene som skal gjette, at fagbegrepene er beskrevet på nye måter - med andre ord enn de "vanlige". 

Denne gjetteleken bør nok bare brukes en gang i hver klasse. Når elevene har vært gjennom en runde med Forbudt!, skjønner de at de kan gjøre det lettere for seg å laget sitt ved å velge mindre viktige beskrivende ord på de fem lappene sine. Da forsvinner også mye av poenget med denne gjetteleken. Vi har sett at de ti minuttene som elevene arbeider konsentrert med å finne de sentrale ordene, er svært nyttige med tanke på repetisjon og læring av hva disse ordene innebærer.

Slik vi har gjort det, vil hvert av fagbegrepene finnes på oppgaven til tre elever, men ingen oppgaver vil inneholde alle de samme fagbegrepene. Derfor vil det samme fagordet dukke opp flere ganger i løpet av gjetteleken, og da vil det kanskje bli lettere å gjette riktig ord - og kanskje flere elever opplever å skjønne hva som er riktig fagbegrep.

Til slutt: Tydelig styring fra lærerens side - på tid og avtalte regler - er viktig for at gjetteleker som dette skal fungere på en god måte!
1 kommentar:

  1. Hvis eleven som forklarer har samme begrep som en elev på det andre laget kan man bruke den andre elevens ord som forbudte, mens sine egne ord er det forsatt lov å bruke. Da kan arbeidsmåten gjentas uten pedagogisk tap.
    PS takk for tips

    SvarSlett