Blogglistenhits

søndag 15. mai 2016

For den tause eleven - og alle de andre

Som lærere ønsker vi å inkludere alle elevene i timen. Når det gjelder å snakke fag, vet vi at det er mange elever som for eksempel ikke tør å rekke opp hånden for å si noe og snakke til hele klassen. Å snakke fag bare med en medelev vil være mindre skummelt. Jevnlig bruk av slike korte sekvenser i timen kan gi gradvis økt trygghet på å bidra også når flere hører på.

Mini-utveksling er et anvendelig lite grep fra samarbeidslæringen, som vi gjør på tre-fire minutter. En Mini-utveksling passer fint til å bryte opp et lærerforedrag. For å lære, vet vi at det er viktig at elevene snakker fag med egne ord, og det får de gjøre her. Når elevene skal forklare eller beskrive noe med egne ord, kan de også oppdage at her er det noe de ikke forstår.

Dette gjør du: 

Læreren ber elevene om å dele eller oppsummere noe sammen med en annen elev uten å bruke lærebok eller notater. Det kan være en nabo, eller også en partner et helt annet sted i rommet. Da fordeles elevene tilfeldig, ved å finne noen som har samme farge på genseren e.l. Alle får røre på seg, og det blir litt humor mens elevene finner hverandre, men læreren holder styr på det hele. Elevene må raskt finne hverandre, og får bare et minutt eller to til å oppsummere.


Mange elever får aha-opplevelser når de skal snakke fag med sine egne ord.
For eksempel at her er det noe de ikke helt skjønner.
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)

To eksempler fra naturfag på Vg1:

  • Hva er ozonlaget, og hvorfor er det så viktig for oss? 
  • Nevn noen eksempler på hvordan vann eller mangelen på vann kan skape problemer for menneskene som bor i et område.
Så er det tilbake på plass igjen. Elevene kan faktisk føle seg litt oppkvikket av denne lille runden med Mini-utveksling, og er kanskje mer klare for resten av foredraget.

Det er viktig å ha en tydelig struktur i arbeidsmåter som dette, slik at de blir tydelige grep som har en funksjon. Vi kommer stadig tilbake til den tydelige lederrollen som læreren må ha: "Vær raske til å finne en partner NÅ.... Dere starter NÅ... NÅ må dere avslutte." Og så videre. Etter vår erfaring venner elevene seg raskt til dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar