Blogglistenhits

tirsdag 31. mai 2016

Ut i det fri: Stein-leken

Her tar vi med oss naturfagoppgavene ut i sola! Elevene får være ute og de får bevege på seg, men det er fremdeles det faglige som står i sentrum. Stein-leken kan passe for alle tema, og kan kanskje brukes til repetisjon før muntlig – en dag når sola skinner, og elevene har vanskelig for å konsentrere seg om mer ordinære inne-aktiviteter i klasserommet?

Dette gjør du


·         Elevene deles inn i grupper på ca. 5 elever. Gruppene nummereres til 1,2,… osv

·         Rundt omkring i skolegården er det plassert nummererte steiner (stasjoner), og under hver av steinene ligger det en oppgave. Det må være like mange oppgaver som det er grupper, og antall eksemplarer av hver oppgave tilsvarer antall grupper.

Oppgavearkene plasseres under nummererte steiner rundt om i skolegården


·         På signal løper en elev fra hver gruppe bort til den steinen som har deres gruppenummer, henter et ark med oppgaven og leverer det raskt til gruppa. Sammen skal gruppa løse oppgaven. Med en gang de mener oppgaven er løst, løper den samme eleven bort til læreren og viser svaret. Godkjenner læreren svaret, løper eleven tilbake til gruppa og neste elev løper bort til en stein for å hente en oppgave. Denne eleven må gå til neste nummererte stein - det vil si at gruppe nr 4 nå henter oppgave fra stein nr 5, og så videre. 

·         Så snart gruppene er ferdige, er premien at de kan ta en pause i sola. Noen vil velge å se nærmere på oppgavene, andre vil slappe av litt.

Noen tips

Det ideelle er at oppgavene er «passe vanskelige». Da blir alle litt tidlig ferdig, og føler at de har "vunnet en premie", samtidig som vi ikke ønsker at noen blir liggende og late seg i solen veldig lenge. Vi vil jo ha effektiv bruk av tiden!
I en aktivitet som dette vil det være viktig at elevene snakker fag sammen, og at de blir enige om svarene før de tar oppgaven videre til læreren. Oppgavene kan gjerne kreve en del grubling, men svarene må likevel være korte, slik at de raskt kan kontrolleres av læreren. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar