Blogglistenhits

søndag 17. mars 2019

Design av timer 1. Dagens tema er sola og stråling

For oss er det viktig å bruke varierte arbeidsmåter i teoriundervisningen. Idag vet vi nok om at  elevene trenger slik variasjon - slik at de får bruke ulike sider av seg selv i læringsarbeidet, og får være aktive deltagere i det som foregår i klasserommet. Og er det ikke slik med oss voksne også? Mange av oss liker at arbeidsdagene våre er varierte - vi tar en¨t par telefoner, det er et møte, vi skriver på en rapport, må ordne ett eller annet praktisk og så videre. Og uventede ting kan skje underveis, og da må vi finne ut av det. For oss er det ihvertfall opplagt at dette ikke er annerledes for elever. Arbeidsmåter er derfor en like så viktig del av forberedelsene som det å kunne dagens tema. 

Hvilke arbeidsmåter vi velger å bruke avhenger av så mye. Hvor mange elever vi har, hva de er interessert i, når på dagen eller når  uka vi er, og så videre. Selv har vi gjort mye forskjellig og prøvd oss fram. Det finnes nemlig ingen oppskrift på perfekte timer! Men så er det også utrolig inspirerende når man merker at dette ble en bra time. For eksempel fordi elevene ble så engasjert at de ikke hadde lyst til å gi seg da det ringte ut, eller fordi et par elever som til vanlig gjør lite av seg våget å kaste seg ut i det og delta.

Og så er det heller ikke krise hvis ting ikke funket helt som vi ønsket. Vi lærer nemlig av det, og det gjør elevene også. Ofte vil elevene komme med innspill på hvordan vi kan gjøre ting på en lurere måte neste gang. Det kan også være fint for dem å se at ikke at trenger å funke perfekt fra lærerens side - men det kan være bra nok likevel.

Vi har kalt denne serien "Design av timer", og vil vise hvordan vi kobler sammen de ulike arbeidsmåtene på ulike måter. Dette har vi ikke gjort på bloggen før, så kanskje det kan være  interessant?

Så til selve timen - om sola og stråling

Dagens tema er stråling, og siden sola skinner går vi selvfølgelig ut! Vi velger å gjøre arbeidsmåten Nytt perspektiv", se lenke her : 

  • Introduserer emnet og viser til kompetansemålene, så tar vi elevene med ut i sola - og læreren styrer den første delen. Her stopper vi opp litt og kjenner på varmen fra sola og forsøker å forestille oss de enorme avstandene i universet. Se lenken for forslag. En uvant start på en time - og mange elever elsker slike overraskelser!
  • Over til et nytt perspektiv, for elevene skal forestille seg at de er solstrålene i oppgavene som de får utlevert fra læreren. Det kan høres rart ut, men et lite grep som dette kan virke forfriskende for elevene. Selv om oppgavenes innhold ellers er ganske standard. For hvordan ville det vært å være en solstråle? Se lenken for forslag til spørsmål.
  • Tilbake til klasserommet for en oppsummering til slutt. Elevene ser gjennom oppgavene og stiller spørsmål. Antagelig vil engasjementet være større enn vanlig når elevene ønske å få oppklart ting de lurer på. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar