Blogglistenhits

søndag 28. april 2019

Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 1. Rollespill og brosjyrer på stands!

Når vi skal informere eller inspirere


Hvis vi skal informere noen om et tema, eller kanskje inspirere dem - gi dem tanker og ideer som de skal ta med seg videre, hvordan skal vi gjøre det? Rett fram foredrag kan selvfølgelig fungere fint, men det finnes også massevis av andre muligheter. Hva med rollespill, dramaelementer, brosjyrer eller paneldebatt? Her er den første av to historier fra virkeligheten - om hvordan to lærere og klassene deres valgte å løse denne utfordringen. Kari har nemlig nylig vært "flue på veggen" i to klasserom.Prosjektet og Kari som pedagogisk rådgiver og "flue på veggen"


Som en del av den nasjonale kunstfestivalen Greenlight District, lokalisert i Grenland (Skien/Porsgrunn-området), var to klasser - i prosjektet kalt "Forsker-klassene" - ved to videregående skoler i Grenland valgt ut til å skulle inspirere og informere hver sin "Kunstner-klasse" fra to andre lokale videregående skoler om tema relatert til VANN. De to Kunstner-klassene skal senere under kunstnerisk veiledning lage et kunstnerisk produkt som skal vises på Greenlight District høsten 2019, hvor temaet nettopp er VANN. "Engasjerende naturfag-Kari" var inne i prosjektet med pedagogiske råd og tips til Forsker-klassenes lærere. Til slutt fikk hun observere da Forsker-klassene presenterte for hver sin Kunstner-klasse, og det er dette hun fortelle om her.

Tema for rollespillet på Skogmo videregående skole i Skien


Det overordnede temaet for prosjektet var VANN. Denne "forsker-klassen" var en helse-og-sosialfag-klasse, og naturfaglærer Anne Trasti hadde valgt å fokusere på interessekonflikter relatert til vann. Økonomiske hensyn skulle settes opp mot helse- og miljøhensyn, slik at to og to grupper - av de totalt seks gruppene - hadde motstridende interesser. Slik:


Så en av gruppene skulle argumentere for de økonomiske interessene ved jordbruk og produksjon av mat, mens en annen gruppe skulle se på helse- og miljøutfordringer som følger av dette jordbruket - nemlig tilgroing pga tilførsel av næringsstoffer i vann. Og så videre.
Invitasjon til "Kunstner-klassen"


Forsker- og Kunstner-klassene var fra ulike skoler og derfor ukjente for hverandre. På forhånd hadde derfor naturfaglærer Anne sendt en invitasjon til Kunstner-klassen, slik at disse kjente litt til opplegget for presentasjonen. De skulle også tenke litt over temaene, og forberede seg på å stille noen spørsmål underveis.Brosjyrer

I forberedelsene til selve rollespill-dagen lagde hver av de seks gruppene en informasjonsbrosjyre, hvor de forsøkte å argumentere for sitt perspektiv. Ikke bare enkelt når du har fått tildelt et synspunkt som du ikke nødvendigvis er enig med i virkeligheten!

På forhånd hadde to og to grupper - de som hadde motstridende synspunkter på samme konflikt - fått øve seg på å presentere for hverandre, og elevene virket ganske trygge på at de skulle klare rollene sine. Men det er ikke nødvendigvis bare-bare å skulle presentere for ukjente folk som kommer på besøk likevel!
Rollespill på stand


"Kunstner-klassen", en kunst-design- og arkitektur-klasse fra Porsgrunn videregående skole, kom på besøk. De var på forhånd delt inn i seks grupper, og ble fordelt rundt som publikum på hver sin stand. Hele presentasjonen var organisert som en slags "rundløype" organisert av naturfaglærer Anne. Etter tre-fire minutters presentasjon gikk på signal alle besøksgruppene et hakk videre til neste gruppe, og så videre. Til hele runden var gjennomført. 

Elevene virket trygge i rollene sine, og listet ivrig opp alle sine argumenter for gruppene som kom til standen. Disse hadde også noen spørsmål å komme med. Veldig moro å se at "Forsker-klasse-elevene" sto fram og virkelig "eide" rollene sine i denne settingen!

Etter på var det tid til en rask evaluering i plenum før Kunster-klassen sa takk for seg. Nå skal de ta med seg inspirasjonen i et videre arbeid, men det er en helt annen historie!


Om en uke forteller vi om et annet par av Forsker- og Kunstner-klasser. Denne gangen ble det rollespill og paneldebatt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar