Blogglistenhits

søndag 5. mai 2019

Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 2. Rollespill og paneldebatt!

Når vi skal informere eller inspirere


Hvis vi skal informere noen om et tema, eller kanskje inspirere dem - gi dem tanker og ideer som de skal ta med seg videre, hvordan skal vi gjøre det? Rett fram foredrag kan selvfølgelig fungere fint, men det finnes også massevis av andre muligheter. Hva med rollespill, dramaelementer, brosjyrer eller paneldebatt? Her er den andre av to historier fra virkeligheten - om hvordan to lærere og klassene deres valgte å løse denne utfordringen. Kari har nemlig nylig vært "flue på veggen" i to klasserom. Det første av disse historiene finner du her.Prosjektet og Kari som pedagogisk rådgiver og "flue på veggen"


Som en del av den nasjonale kunstfestivalen Greenlight District, lokalisert i Grenland (Skien/Porsgrunn-området), var to klasser - i prosjektet kalt "Forsker-klassene" - ved to videregående skoler i Grenland valgt ut til å skulle inspirere og informere hver sin "Kunstner-klasse" fra to andre lokale videregående skoler om tema relatert til VANN. De to Kunstner-klassene skal senere under kunstnerisk veiledning lage et kunstnerisk produkt som skal vises på Greenlight District høsten 2019, hvor temaet nettopp er VANN. "Engasjerende naturfag-Kari" var inne i prosjektet med pedagogiske råd og tips til Forsker-klassenes lærere. Til slutt fikk hun observere da Forsker-klassene presenterte for hver sin Kunstner-klasse, og det er dette hun fortelle om her.
Tema for rollespillet på Skien videregående skole


Det overordnede temaet for prosjektet var VANN. Naturfaglærer Katrine Dahl Tindberg hadde valgt to temaer til to paneldebatter, begge av lokal betydning, nemlig "Giftdeponi i Brevik" og "Snødumping i elva". Klassen ble delt i to, hvor halvparten av elevene fikk roller i den ene paneldebatten og halvparten i den andre. Under hverandres debatter skulle de være oppmuntrende publikum i salen. Læreren skulle selv være ordstyrer i paneldebattene. Alle elevene hadde fått utdelt hvert sitt rollekort, som de brukte til å forberede rollene sine.Rollekortene til paneldebatten "Giftdeponi i Brevik"
  • I selve paneldebatten satt en representant fra Miljødirektoratet, eller i praksis ble det vel selveste miljøministeren, samt en representant for NOAH, en fra Bellona og en fra Velforeningen i Brevik.
  • I tillegg hadde hver deltager i paneldebatten en ressursgruppe på to-tre personer, som hadde vært med å forberede rollens synspunkter og argumenter. Mer om dette under "Ressursgrupper og kjempejukselapper".
  • Noen elever satt i salen og hadde rolle som "løse kanoner", dvs var ikke bundet av noen formell rolle. De hadde forberedt spørsmål til panelet.


Rollekortene til paneldebatten "Snødumping i elva"  • I selve paneldebatten deltok en representant for Fylkesmannen, en fra Natur og Ungdom og en fra Veteranbilforeningen.
  • I tillegg hadde hver deltager i paneldebatten en ressursgruppe på to-tre personer, som hadde vært med å forberede rollens synspunkter og argumenter. Mer om dette under "Ressursgrupper og kjempejukselapper".
  • Noen elever satt i salen og hadde rolle som "løse kanoner", dvs var ikke bundet av noen formell rolle. De hadde forberedt spørsmål til panelet.Invitasjon til "Kunstner-klassen"


Forsker- og Kunstner-klassene var fra ulike skoler og derfor ukjente for hverandre. På forhånd hadde derfor naturfaglærer Katrine sendt en invitasjon til Kunstner-klassen fra Hjalmar Johansen videregående skole, slik at disse kjente litt til opplegget for presentasjonen og at de skulle være tilskuere til to paneldebatter. Kunstner-klassen ble også bedt om å tenke litt over temaene "Giftdeponi i Brevik" og "Snødumping i elva", og forberede seg på å stille noen spørsmål underveis.Ressursgrupper og "kjempe-jukselapper"


I forberedelsene til selve paneldebattene hadde klassen arbeidet med å forberede rollene sine.

Hvilke argumenter skulle paneldebattantene bruke? Hvilke spørsmål kunne de tenkes å få fra andre i paneldebatten, eller fra salen? Hver paneldebattant hadde en ressursgruppe på to-tre personer som sammen hadde samlet sine synspunkter og sin argumentasjon på et A3-ark, eller en "kjempe-jukselapp". Under selve debatten satt debattantene ved et bord foran, mens de hadde hver sin ressursgruppe sittende bak seg. Ressursgruppa holdt styr på "jukselappen", fulgte med i debatten og ga beskjeder til "sin" debattant ved å levere post-it-lapper med beskjeder og stikkord. Dette så faktisk ganske imponerende ut i praksis!

På samme måte hadde de "løse kanonene" samarbeidet med å utvikle sine roller og hvilke spørsmål de skulle komme med fra salen underveis i paneldebattene. Disse turte å ta plass under debatten, og framførte tydelige meninger.

I forberedelsene hadde klassen også hatt besøk av en fagperson eller to, og de hadde selv tatt kontakt med relevante personer for samtaler.Brosjyrer ved inngangen


Da publikum kom til salen hvor paneldebatten skulle foregå, sto alle paneldeltagerne ved inngangen og delte ut brosjyrer eller flyers om sine rollers synspunkter.Selve paneldebatten


Lærer Katrine var ordstyrer og organiserte det hele på en tydelig måte, og som publikummer fikk jeg følelsen av å være med på to "ekte" paneldebatter. De ulike debattantene fikk komme med sine innledninger, det var spørsmål fra debattantene til hverandre, det kom stadig spørsmål fra de løse kanonen" i salen, og ressursgruppene bak hver debattant kom stadig med innspill på lapper til "sin" debattant. Det kom også et par spørsmål fra salene fra elever i Kunstner-klassen. Elevene hadde utrolig mye å holde styr på underveis, men framsto som trygge i rollene sine. Flere av paneldebattantene fikk til dels harde innspill fra hverandre og fra salen, men håndterte det på imponerende vis.

Nå skal Kunstner-klassen ta med seg informasjonen og inspirasjonen fra disse to paneldebattantene i et videre arbeid, men det er en helt annen historie!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar