Blogglistenhits

søndag 12. mai 2019

Design av timer 4: Repetisjon av genetikk og genteknologi

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De tre tidligere innleggene i serien finner du herher og her. Nå for tiden er det repetisjon til mulig muntlig eksamen som gjelder, og idag har vi satt sammen en time hvor hvor elevene skal arbeide med fagord fra genetikken og et tema eller to fra genteknologi.
Dette gjør vi: 


Intro (ca. 3 minutter)


Vi forteller klassen om kompetansemålene vi skal jobbe med denne timen - og hvordan vi skal jobbe med dem. Memory (20 minutter)


Innenfor genetikk finnes det mange fagord som elevene må ha på plass. Klassen er på forhånd bedt om å repetere disse, siden de skal få testet seg selv i denne timen. Denne gangen velger vi å gjøre en Memory, som vi tidligere har beskrevet her. Læreren har på forhånd laget memory-ark med genetiske fagord - ett med fagordene, og ett med forklaringen. Elevene bruker arbeidsmåten Memory til å teste seg selv på hvilke fagord og forklaringer som hører sammen. Vi har tidligere laget et eksempel på dette som ligger her på naturfag.no. Selve eksemplet er nok utdatert nå, men kan være til inspirasjon for læreren. Dagens tema linkes til kompetansemål (ca. 3 minutter)


Læreren sier et par ord om hva som forventes av elevene. Plakater i en fei (20-25 minutter)


Arbeidsmåten Plakater i en fei er beskrevet her. Her settes elevene sammen i grupper, og de får tegne, skrive, diskutere, oppsummere - og presentere for en annen gruppe. Vi velger temaet "Genmodifisering av mikroorganismer ved hjelp av plasmider", og elevene har ca. 20 minutter på seg til å lage plakaten. 

Eventuelt kan vi velge å la halvparten av gruppene ta for seg temaet "Genmodifisering av planter og dyr", og at to og to grupper som har ulike tema presenterer for hverandre. Oppsummering (5 minutter)


Læreren minner om kompetansemålene og hva som kreves av elevene, og elevene stiller spørsmål om det de har jobbet med i timen hvis noe er uklart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar