Blogglistenhits

tirsdag 1. mars 2016

Å lage plakater i en fei

Å lage plakater i en fei får elevene opp av stolene og engasjert i travelt faglig samarbeid. Kanskje dette kan være en måte å starte opp naturfagtimen på en mandag morgen eller etter en ferie, for å få elevene raskt i gang med det faglige arbeidet? Vi har brukt denne arbeidsmåten for naturfagelever på Vg1, men den passer nok også på ungdomstrinnet.
Dette gjør du: Elevene deles i grupper på 4-5 elever, og hver gruppe får utdelt et flipover-ark og sprittusjer i ulike farger. Lærebøkene legges bort.
Elevene får følgende beskjed: «På dette store arket skal dere gi en fremstilling av temaet xx. Følgende ord og begreper skal være med: x, x, x og x. Ellers er det opp til dere hvordan dere vil fremstille temaet. Dere har 20 minutter på dere!»

Når elevene får korte tidsrammer, er det ikke tid til å spore av med småprat om andre ting - bare fokusere på jobben som skal gjøres (foto: Eirik Halvorsen - www. eirikhalvorsen.com)

Her er det læringsarbeidet og ikke produkt som er det viktige. Elevene har liten tid, og må bare sette i gang med å diskutere, skrive og tegne. Poenger er ikke at plakaten skal bli et supergjennomtenkt produkt, men heller at elevene under litt tidspress skal tenke tilbake og forsøke å vise at de har forstått det faglige temaet. De blir ofte overrasket over hva de kan få til på kort tid. Læreren minner om tiden underveis – «Nå er det fem minutter igjen!» – og det blir et helt annet aktivitetsnivå enn hvis elevene isteden skulle gjort dette som en vanlig oppgave.
I arbeid som dette er det ofte nye elever som får skinne og bli sett, og kan få gode mestringsopplevelser. For her er det viktig å tenke raskt og kreativt, tørre å komme med forslag, og å kunne tenke visuelt. Det er ikke nødvendigvis slik at de faglig sterkeste elevene også er gode på disse tingene.

Her lager Vg1-elever plakater av temaet fordøyelse. Her ble det brukt ark fra en stor rull, for å få dem store nok til at elevene kunne lage omriss av seg selv, og dermed koble temaet sterkere til egne kropper.Etterpå presenteres plakatene for andre, og dette kan både være foran hele klassen eller at to og to grupper presenterer for hverandre. Siste variant kan være fin øving for dem som synes det er skummelt å presentere i plenum. Her kan man også øve på å være et godt publikum. Gruppene har uansett bare to minutter på å forklare plakaten sin. Alle på gruppa må si noe, og publikumsgruppa skal se oppmuntrende på. Etterpå sier publikum-gruppa noe som var bra med presentasjonen (fin figur, tydelig presentasjon, …), og noe som kunne ha vært bedre (skriftens tydelighet, henvendelsen til publikum, …). Her er det konstruktiv kritikk som er poenget, og ikke generelle kommentarer som «skikkelig bra» eller «kjedelig». Etterpå bytter gruppa roller – alt skjer på signal fra læreren – , og det går også an å lage en liten rundløype hvor man får presentere og være publikum for nye grupper. Dette er fin muntlig trening!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar