Blogglistenhits

søndag 31. mars 2019

Design av timer 2. Dagens tema er elektromagnetisk stråling

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. Første innlegg i serien finner du her. Idag tenker vi oss at vi skal ha den første timen med temaet elektromagnetisk stråling på Naturfag Vg1.


En naturfagtime kan bestå av større og mindre sekvenser - som vi lærere forsøker å sy sammen til en helhet.Første time med elektromagnetisk stråling - dette gjør vi:

Intro (5 minutter)

Vi forteller klassen om kompetansemålene klassen skal jobbe med i denne timen - og hvordan vi skal jobbe med dem. Kanskje har vi med noe å vise fram også - et røntgenbilde, eller et prisme som viser at lys består av mange farger?


Ett minutts stillhet - hva vet jeg fra før? (5 minutter)

Hva vet du om temaet elektromagnetisk stråling fra før? Arbeidsmåten Ett minutts stillhet - hva vet du fra før? er beskrevet her. Elevene har to minutter på seg til å notere ned stikkord, og på ditt signal snur de seg mot naboen og forteller hva de har notert. Her aktiverer elevene førkunnskapen sin og er skjerpet før lærerforedraget.


Lærerforedrag (20 minutter)

Vi forteller klassen hva elektromagnetisk stråling er, og viser fram et diagram med oversikt over de ulike typene elektromagnetisk stråling. Bølgelengde, frekvens og hva som er ioniserende stråling og så videre.


Parsjekk (20 minutter)

Etterpå tar vi en runde med Parsjekk, se beskrivelse her. Denne arbeidsmåten egner seg godt til enkle og konkrete spørsmål som det er viktig at elevene har på plass før de går videre. Læreren går rundt og hjelper elevene, og merker seg hva elevene strever med og hva de får til.


Elevene hjelper og støtter hverandre med å finne ut av enkle og konkrete spørsmål om stråling i Parsjekk.


Oppsummering (5 minutter)

Vi bruker et par minutter på å gjenta kompetansemålene for timen. I oppsummeringen tar læreren for seg de emnene som elevene syntes var utfordrende, og det er viktig at vi er tydelige på hva vi forventer fra elevene ut fra kompetansemålene som de har jobbet med.


Spørsmål (5 minutter)

Siden elevene har jobbet aktivt med stoffet, kan det godt hende at de har behov for å få svar på ting som de fortsatt lurer på. Det er fint hvis elevene får svar umiddelbart etter at de har jobbet med stoffet, mens mange ennå er genuint interessert i å få svar - og ikke minst husker hva de synes var vanskelig. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar