Blogglistenhits

søndag 24. mars 2019

Hvilke arbeidsmåter vi velger har noe å si!

Som naturfaglærere ønsker vi gjerne å engasjere elevene i de spennende temaene i faget, men det er ikke alltid at vi treffer med undervisningsoppleggene våre. Uten at planene våre nødvendigvis var dårlige, for det er et faktum at noen klasser eller enkeltelever kan være krevende å nå. Så er det også moro de gangene vi føler at noe virkelig treffer!



Ikke nødvendigvis noe galt med lærerforedrag i seg selv, men da vi selv begynte å arbeide som lærere i videregående skole, befant vi oss nok her for mye av tiden. Fordi vi visste altfor lite om mulighetene som fantes.
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)




Vi trengte å utvide vår pedagogiske verktøykasse!


Med Engasjerende naturfag er vi spesielt opptatt av teoriundervisningen. Ikke fordi at ikke andre områder av naturfagene er viktige, men fordi vi selv i de første årene som naturfaglærere opplevde at vi visste altfor lite om hvordan vi kunne variere teoriundervisningen og engasjere elevene mentalt i det som foregikk. Vi opplevde at vi hadde for for få verktøy i vår pedagogiske verktøykasse, og syntes det var vanskelig å finne innspill om dette. Vi trengte rett og slett flere arbeidsmåter!



Når elevene får snakke fag med egne ord i ulike arbeidsmåter, arbeider de aktivt med egen forståelse.
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)



Elevene sitter mye - i time etter time, dag etter dag, uke etter uke. Mange elsker å få muligheten til å bevege på seg litt også i teoritimene - for eksempel bruke kroppen til å gi svarsignaler i 1,2,3,4,5-quiz.



Når måle er at elevene skal LÆRE


Etter hvert vet man mye om dette: For at elever skal lære, må de forholde seg aktivt til fagstoffet på ulike måter, ved å bruke ulike læringsstrategier. For eksempel ved å snakke fag, organisere kunnskap, samarbeide med andre, skrive fag med egne ord, sjekke sin forståelse, presentere fagstoff for andre i uformelle settinger og så videre - det finnes massevis av muligheter!  Og lærerforedrag kan fint inngå i dette - vi har ikke sluttet med å gjennomgå teoristoff for elevene. Vi bare gjør det i mindre omfang enn tidligere, og legger større vekt på varierte arbeidsmåter i teoriundervisingen. Dette er ikke komplisert, og hvemsom helst kan gjøre det samme dersom de har lyst.



Og noe vi virkelig har oppdaget gjennom disse årene: Nå elevene får bruke sine kunstneriske og kreative evner, er det ikke grenser for hva de kan få til! Her en celle, som ble laget av en gruppe på vgs - med en eske, alu-folie og litt frukt. Lekkert!




"Du lærer'n - det her var skikkelig kult!"



For oss som naturfaglærere har det vært spennende og motiverende å se at hvilke måter vi arbeider med fagstoffet på i klasserommet har mye å si – for elevers interesse, motivasjon, engasjement og læring. Når Petter på vei ut av klasserommet, sier til deg at «Det her var skikkelig kult!», eller du hører Silje si til en klassekamerat at «Jeg har begynt å like å ha naturfag, faktisk!», vet du at det har skjedd noe bra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar