Blogglistenhits

søndag 10. februar 2019

"Vi ska ta över världen" - om bærekraftig utvikling

Ikke så rart at det finnes mange låter som kan relateres til bærekraftig utvikling! Det er snakk om jordens framtid, og tema som global oppvarming er jevnlig framme i media. Mange uttrykker frustrasjon over at det skal være så vanskelig å komme fram til internasjonale avtaler, og andre lurer på om avtalene er gode nok til at vi vil klare å skape reelle endringer. Nå har vi enda en gang kommet over en låt som kan brukes på Naturfag Vg1.

Mange unge mennesker er også opptatt av bærekraftig utvikling. For eksempel kunne vi nylig lese et "Si ;D"-innlegg i Aftenposten med overskriften: "Nyttårstale fra en ungdom som er i ferd med å miste håpet". Den 16-årige artikkelforfatteren nevner også den sterke talen som 15-årige Grethe Thunberg holdt på klimatoppmøtet i Katowice høsten 2018, hvor hun bl.a. anklager dagens politikere for å overlate problemene til de kommende generasjoner - som ikke får være med å bestemme over situasjonen slik som den er i dag.

Sikkert er det også at mange av elevene våre er opptatt av jordens framtid. Kanskje noen synes dette er litt skummelt å tenke på? Det kan være fint å sette ord på tankene sine, og ved hjelp av låttekster og musikk tenker vi som vanlig at vi kan skape rom for litt annerledes diskusjoner i klasserommet.

Denne gangen med låta Goliat av den svenske artisten Laleh.


Hva låta handler om

En tekstet video med låta finner du på Youtube her. Laleh synger låta, men i videoen er ordene lagt i munnen på barn og unge mennesker - de som etter hvert skal ta over etter de som bestemmer i verden i dag. Det visuelle i videoen er lyst og lett, og mange av barna ler mot oss. Likevel gjør setninger som "Vi skal ta över världen... göra jorden hel ... göra vattnet rent ..." og "Vi skal slåss mot Goliat!" et tankevekkende inntrykk når alle som synger ser rett i kamera - på oss - mens de synger. 
Dette gjør du


  • Lytt til låta

Det er viktig at elevene kan se teksten når vi bruker låter på denne måten, for at de skal få med seg innholdet. Her er videoen tekstet, og det gjør det lettere for elevene å få med seg teksten underveis. Når elevene etterpå skal snakke i grupper, kan det være lurt å ha hele teksten oppe, og den finner du for eksempel her. Eller du kan dele den ut på et ark til hver grupper.  • Et raskt blikk på teksten i plenum
Generelt er det lurt å se raskt på slike tekster sammen, før elevene går i grupper. Her er nok teksten ganske enkel og grei, men noen elever vil kanskje trenge hjelp for å forstå enkelte svenske ord.


  • Diskusjon i grupper

Elevene snur seg til en, to eller tre av naboene sine, og gruppa diskuterer teksten. Hver gruppe får utdelt en felles lapp med spørsmål, slik at låtteksten kan bli stående oppe. Litt nedenfor vinner du forslag til slike spørsmål for låta Goliat.


  • Oppsummering i plenum
Ta en kort oppsummeringsrunde til slutt. De som har lyst til å dele noen tanker rundt disse spørsmålene, får muligheten til det. Det kan også være interessant for alle å høre ulike innspill.   • Tiden det tar
Dette trenger ikke å ta lang tid, hvis læreren styrer tiden effektivt. Oppstart, lytting og et raskt blikk på teksten tar kanskje 7 minutter, gruppeprat 5 minutter og plenum kanskje 5 minutter.Gruppeoppgaven


Dette oppgavearket deles ut til hver gruppe, og kanskje er det lurt å dele ut en kopi av sangteksten også.Har vi tid til dette, da?


Det må selvfølgelig den enkelte lærer vurdere. Men bare være klar over at det å bruke låttekster på denne måten kan skape en ny interesse for det faglige temaet hos elevene. Slik kan vi bidra til at elevene opplever naturfag som mer relevant og interessant. Dette er verdifulle gevinster, og kan ikke bare måles ved tidsbruk.

Låter og videoer kan nå elevers følelser, og et faglig tema som "bærekraftig utvikling" kan settes inn i er mer konkret ramme. Vi har ofte sett at dette kan fenge elever. Plutselig diskuterer de ivrig, og på en helt annen måte enn om de bare hadde fått en liste med spørsmål. Noen elever synes ikke det er så lett å uttrykke meningene sine, eller finne ut hva de selv egentlig mener. Det kan være lettere å mene noe om hva som uttrykkes i en  låt, enn å finne ut hva man selv mener - eller tørre å uttrykke sin egen mening om et tema.

Prøv, da vel!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar