Blogglistenhits

søndag 24. februar 2019

Fem på gata!

I denne arbeidsmåten får elevene gå en rask tur ut i verden utenfor klasserommet. De har et klart oppdrag og kort tid, og skal ha med seg noe tilbake til klassen etterpå. Settingen er ikke ukjent, for alle elever har nok sett oppslag av typen "Fem på gata" om ulike tema i lokalavisa. Nå er det de selv som skal leke journalister på leting etter tilfeldige folks meninger, og mange elever opplever at de får energi og motivasjon ved denne typen oppdrag.

I Fem på gata! skal elevene hente inn folks meninger om et åpent spørsmål. For elevene kan Fem på gata! foregå i forbindelse med innlæring av nytt stoff, eller det kan være snakk om å finne eksempler på noe. Av naturlige årsaker vil nok denne arbeidsmåten passe best for en skole som ligger i et byområde.


Det kan være spennende å leke litt journalist, og hente innspill fra Fem på gata! (Foto: Rebekka Helland)Slik gjør du:


 • Elevene deles inn i grupper på to-tre elever. Læreren kan gjerne se til at det ikke blir flere sjenerte og forsiktige elever i samme gruppe. 
 • Gruppene får beskjed om at de skal ut av skolegården og snakke med folk på gata, gjerne folk i ulike aldersgrupper
 • Oppdraget er å høre folks meninger som et åpent spørsmål, og elevene må:
  • lytte aktivt og notere stikkord
  • stille oppfølgningsspørsmål dersom de ikke forstår svaret de får
  • selvfølgelig behandle folks ulike meninger med vanlig høflighet og respekt
 • Gruppene får bare 15-20 minutter på seg før de må være tilbake i klasserommet til et avtalt tidspunkt. Læreren står ved tavla og noterer, mens gruppene formidler det som har blitt sagt. Svarene settes i ulike kategorier.
 • Elevene kan gjerne selv være med på å utforme spørsmål - eventuelt basert på innspill fra læreren.Eksempler fra naturfag Vg1:


Spørsmålene bør være åpne, og så konkrete at "vanlige folk" vil synes dette er noe de kan si noe om.
 • Hva mener du vi mennesker selv har avsvar for når det gjelder å ta vare på helsa vår? (om livsstil/ Ernæring og helse)
 • Det skrives noen steder at vann kan være kilde til store konflikter. Hva tenker du om det? (om global interessekonflikt/ Bærekraftig utvikling) 
 • Hva tror du må til for at flere av oss skal bruke mer kollektivtrafikk, og mindre bil i byen? (om forbruksvalg / Bærekraftig utvikling)
Som nevnt er det viktig at elevene ikke jakter på "riktige" meninger, men behandler folks meninger med respekt.
Dette oppnår vi ved en runde med Fem på gata!


Mange elever vil nok oppleve en runde med Fem på gata! som forfriskende og energiskapende. Ut på et lite oppdrag og leke litt jounalist, liksom! Og de opplever at fagtema tas ut av bøkene - ut på gata, rett og slett - og at de kan snakke med "vanlige folk" om det.

Elevene får snakke fag med egne ord, lytte til andre folks svar og lytte til andre gruppers innspill. Antagelig vil tavla være full av ulike innspill etterpå, og disse kan være utgangspunkt for refleksjoner og diskusjon. For noen vil det være lettere å ta ordet i klasserommet når de kan refere til noe som noen andre har sagt, og ikke måtte legge fram noe som sin egen mening.

Elever sitter mye stille gjennom skoledagen, slik at en liten spasertur også vil være en fin avveksling i seg selv. En time med Fem på gata! blir ofte en opplevelse som elevene husker!Vi vil takke lærer Lise Skarbøvik ved Stavanger Katedralskole, som fortalte oss om denne arbeidsmåten, som hun bl.a. har brukt i sin psykologiundervisning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar