Blogglistenhits

mandag 10. april 2023

Elevaktive arbeidsmåter og ChatGPT: Vi ser på arbeidsmåten "Sokrates-seminar"

I vårt nylige innlegg Hva skjer når de elevaktive arbeidsmåtene møter ChatGPT fortalte vi hvordan vi kan se på de elevaktive arbeidsmåtene i lys av en ny situasjon i skolen. Kort sagt tenker vi at:

  • Mange av de elevaktive arbeidsmåtene er styrt av lærer og krever aktivitet fra alle elever innenfor korte tidsfrister. Ingen har tid til å sjekke ChatGPT i løpet av en runde med Finn en guru, for eksempel!
  • Gjennom elevaktive arbeidsmåter må elevene gjøre noe med lærestoffet på ulike måter, for eksempel diskutere og komme fram til noe sammen, vurdere utsagn, lage noe, forberede seg på en mini-presentasjon eller et rollespill, og så videre. Ingenting av dette kan ChatGPT gjøre for dem. 
  • For noen arbeidsmåter kan kanskje ChatGPT inngå som en ressurs til informasjon? ChatGPT og arbeidsmåten "Sokrates-seminar"

Vi har tidligere beskrevet arbeidsmåten Sokrates-seminar HER. Der finnes også i den nye Engasjerende naturfag-boka vår fra ifjor. 

Ved selve Sokrates-seminaret sitter elevene i en indre og en ytre sirkel. og deler tanker, kommer med innspill og lytter til hverandre. 


I Sokrates-seminar skal elevene først forberede seg på et tema, og deretter sitte i en sirkel hvor de dele tanker, kommentere hverandres innspill og lytte til de andre. Og kanskje bli klokere sammen! I forberedelsene til selve seminaret leter elevene etter informasjon i ulike kilder, og ChatGPT kan fint inngå i dette. 

ChatGPT kan uansett bare produsere svar på spørsmål som stilles, så kanskje elevene uansett lærer noe om viktigheten av å stille gode og tydelige spørsmål? Og forholde seg kritisk til informasjonen som de finner? Det kan nemlig være viktig, dersom de skal finne informasjon som de skal kunne bruke til noe i selve Sokrates-seminaret!


Lykke til med å prøver arbeidsmåten Sokrates-seminar. Med eller uten ChatGPT!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar