Blogglistenhits

søndag 3. september 2017

Å bygge STORE molekyler!

Mange elever synes det er gøy å bygge molekyler, og ekstra gøy er det når molekylene blir kjempestore. Når elevene bruker flere molekylbyggesett på en gang, kan de lage både karbohydrater, proteiner og lipider. Det kan være ganske fascinerende å lage molekyler som er så store at de brer seg over hele pulten. Et lite vannmolekyl er jo ganske enkelt og kjedelig i forhold! Vi har opplevd mange elever juble over disse "kjempe-molekylene", og vise dem stolt fram etterpå.


Elevene trenger flere enn ett molekylbyggesett til å bygge store molekyler som karbohydrater.
(Foto: Anette S. Guldager)


Dette kan du gjøre - to ulike forslag:


A. Gruppene bygger de samme molekylene


Grupper på fire elever får like oppgaver, for eksempel å bygge ett karbohydrat, ett "mini-peptid" og et lipid, for eksempel: 
 • Karbohydratet sukrose
 • "Mini-peptidet" asparaginsyre + metionin + arginin
 • Ett triglyserid med uspesifiserte "mini-fettsyrer", som må inneholde både mettede og umettede fettsyrer

Med "mini-peptid" og "mini-fettsyrer" mener vi rett og slett at disse inneholder færre enheter enn det som vi vanligvis vil kalle peptider og fettsyrer. Da begrenser vi de lange karbonkjedene, mens det viktigste får være de funkjonelle gruppene og hvordan enhetene binder seg til hverandre. Læreren sier tydelig fra om dette på forhånd.

Gruppene kan arbeide i sitt eget tempo, og for hvert molekyl får de en rask godkjenning av læreren før de går videre til neste. Underveis bruker de læreboka til hjelp, eller spør læreren dersom de står fast. Etter hvert som de er ferdige, går de over til annet arbeid som lett kan gjøres mens de andre gjør seg ferdige. Faglig sterke elever kan eventuelt gå inn som hjelpelærere på andre grupper.Et stort molekyl dekker til slutt hele pulten.
(Foto: Anette S. Guldager)


B. Gruppene bygger ulike molekyler

Det tar sin tid å bygge disse store molekylene. En grunn til å gi gruppene ulike oppgaver kan være at læreren ønsker å bruke mindre fellestid på selve byggingen, og heller vil la elevene få se flere forskjellige molekyler ved at alle gruppene må presentere molekylet sitt for de andre etterpå.

Hver gruppe får en oppgave, for eksempel fordelt ved at de trekker en lapp:
 1. Et triglyserid med bare mettede "mini-fettsyrer"
 2. Et triglyserid med bare umettede "mini-fettsyrer"
 3. Et "mini-peptid" bestående av tre ulike aminisyrer (læreren angir hvilke)
 4. Et "mini-peptid" bestående av tre ulike aminisyrer (læreren angir hvilke, ulike fra eksempel 3)
 5. Disakkaridet sukrose
 6. Disakkaridet maltose

Tidspress kan være en fordel i denne type aktiviteter, og fører ofte til høy arbeidsintensitet. Læreren fastsetter et nøyaktig klokkeslett når gruppene skal være ferdige, og holder seg til dette. Så kan man heller gi et minutt ekstra hvis det er helt krise. Ti minutter kan være et bra utgangspunkt her.

Det kan være vanskelig å løfte slike store molekyler uten av de går i stykker. Ved presentasjonen etterpå kan det derfor være praktisk å samles rundt hver gruppes bord i en rask "rundløype".  Dette kan gjøres i løpet av 15 minutter. Gruppene viser fam molekylene på følgende måte:
 • De forteller hva molekylene heter, eventuelt hvilke delmolekyler det består av
 • De peker på karakteristiske trekk ved molekylet
 • Alle i gruppa må bidra med å si noe
Dersom gruppa glemmer noe som burde vært sagt, kan læreren stille et oppklarende spørsmål. Det er uheldig hvis slike spørmål gir elevene en følelse av at læreren "retter" på dem, men dette kan læreren lett unngå. 


Akkurat dette eksemplet skrev vi om i boka Engasjerende realfag fra 2011, hvor bokas eksempler var hentet fra Kjemi1 og 2 og Biologi 1 og 2.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar