Blogglistenhits

søndag 21. oktober 2018

Naturfag på ekte: 2. Se etter lokalt samarbeid!Vi husker den gangen naturfagelevene skulle kartlegge skyer for at NASA skulle kalibrere satelitter. Entusiasmen var stor blant elevene, de tok oppgaven på alvor og samtlige stilte opp på riktig tidspunkt for å være med. Dette var definitivt "Naturfag på ekte", og kanskje hadde også koblingen til selveste NASA en spesiell appell? Det finnes også andre muligheter for ulike typer registreringer osv via nettet, men hvorfor ikke også se etter lokale samarbeidspartnere?

Å jobbe med oppgaver fra boka er en kjent arbeidsmåte, og mange elever trives med å jobbe med oppgaver. Oppgavene er relatert til teori, men ikke alltid direkte til elevenes opplevelser. Ungdom vil gjerne delta i samfunnet, bidra med noe. De blir stolte dersom noe de har jobbet med faktisk blir brukt - at de har vært med på å løs et konkret problem.

Hva med å jobbe med en reell utfordring i nærmiljøet? Ta kontakt med en forening, et museum, en høyskole/et universitet eller noe annet i nærmiljøet. Målet er å finne et konkret problem eller en utfordring der elevene kan bidra. Vår erfaring er at man blir godt mottatt - det er ikke ofte slike organisasjoner får denne typen henvendelse.

Man kan jobbe med flere relevante kompetansemål gjennom lokalt samarbeid. For eksempel er biologisk mangfold, bærekraftig utvikling og forskerspiren ofte relevante kompetansemål. Noen ganger er det lett å se hvordan man skal jobbe med kometansemål gjennom å arbeide med en reell utfordring i nærmiljøet. Andre ganger er det litt mer krevende å organisere arbeidet slik at fokuset blir nettopp på kompetansemål i faget.Et lokalt muesum kan være en mulig for "ekte" naturfag-arbeid, og rundt om i landet finnes det et helt spekter av små og store museer.Hvordan komme i gang? 


  • Finnes det en astronomisk forening som trenger hjelp til å lage en event? Når skjer det noe spennende på himmelen, som dere kan lage noe rundt?

  • Kanskje et museum trenger hjelp til å kartlegge noe? Kanskje noe skal telles eller følges med på? Det kan være et naturhistorisk museum, et arkeologisk museum, eller noe annet. Kanskje de har et relevant prosjekt, som klassen din - eller skolen - kan henge seg på?

  • Noen steder finnes det foreninger som prøver å hjelpe truede dyrearter - kanskje elevgrupper kan lage informasjonsbrosjyrer om viktigheten av dette arbeidet? 

  • Finnes det en lokal bedrift, som for eksempel gjør noe kjemirelatert eller for eksempel produserer noe annet realfagsrelatert, som solcellepaneler? Noen bedrifter tar i mot klasser på besøk, og kanskje de kan trenge en informasjonbrosjyre om bedriften sin for en ung målgruppe? Hvordan kan bedriftens arbeid gjøres interessant og med tilgjengelig for disse?Tips


  • Finn en begrenset oppgave som er godt definert. Elevene skal kunne gjennomføre arbeidet uten at det tar for stor plass i faget. Målet for arbeidet må være godt definert, slik at elevene kan komme raskt i gang. 

  • La elevene være med å bestemme hvordan de skal jobbe, det bidrar til at de får eierskap til produktet. Kanskje kan de også sette et kreativt preg på prosjektet?

Dette er andre innlegg i vår serie "Naturfag på ekte". Tidligere har vi skrevet "Vi rydder stranda vår", se her.


NASA-oppdraget som vi fortalte om i starten av dette innlegget kan nok  høres litt ekstra tiltrekkende ut for elever, men vi har selv erfart at det kan finnes av massevis av muligheter til å finne spennende samarbeid med lokale aktører. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar