Blogglistenhits

søndag 12. januar 2020

Om lærerforedrag: 1. Hva vi mener om lærerforedrag


Lærerforedrag har vel til alle tider vært en sentral undervisningsmetode i skolen, og lærere har lenge gjennomgått lærestoffet på tavla. Men tidene endrer seg. I dag er det ikke lenger slik at læreren er guru og forvalter av kunnskapen som overleveres til elevene. Heller ikke er læreboka lenger enerådende kilde til informasjon. Idag er nettet superviktig informasjonskilde, og samtidig gjør ulike digitale verktøy at vi kan vise elevene tydeligere eller mer virkelighetsnære presentasjoner av naturfaglige tema. For ikke å snakke om at elevene raskt kan sjekke ett eller annet via smarttelefonen sin! Som lærere er det viktig at vi hjelper elevene å sortere i en jungel av informasjon, og oppfordrer til kritisk tenkning og vurdering av kilder.

Uansett hvordan man velger å presentere fagstoffet for elevene og uansett at tidene har endret seg på mange måter, vil vi hevde at undervisningsmetoden - eller arbeidsmåten - lærerforedrag består. Altså at læreren presenterer fagstoff for elevene. Mange lærere har spurt oss om hva VI synes om denne arbeidsmåten. Dette vil vi skrive om i denne serien, og i dette første innlegget vil vi rett og slett si litt om hva vi mener om lærerforedrag.For det første - bruker vi lærerforedrag selv?


Ja, vi bruker gjerne lærerforedrag!For det andre - hvordan tenker vi at lærerforedrag bør være?


  • For oss er lærerforedrag en avgrenset aktivitet, som tar maksimalt 20 minutter. 
  • Foredraget har en tydelig start og en tydelig slutt, hvor man går over til andre aktiviteter 
  • Elevene vet at nå skal læreren holde et foredrag, hva foredraget skal være om og hvor lang tid det maksimalt skal ta. 
  • Elevene vet også noe om hvorfor temaet i lærerens foredrag er viktig - for eksempel fordi det er sentralt lærestoff, eller fordi det kan være litt vanskelig å forstå.
  • Elevene vet også noe om hva vi skal gjøre etterpå. Da er det gjerne noe som innholdet i lærerforedraget skal brukes til, og elevene forstår at det er viktig å følge med for å kunne delta i det videre arbeidet.


Akkurat her er læreren ved whiteboarden, men ofte vil lærere bruke powerpoint eller nettkilder - eller alle mulige kombinasjoner av disse. Vi kaller det uansett lærerforedrag! Foto: Eirik Halvorsen (www.eirik.halvorsen.com) 


Fordeler med lærerforedrag


Lærerforedrag kan være en god måte å gjennomgå sentralt lærestoff på. Læreren kan sette ting i sammenheng, eller ha forberedt forklaringer på kompliserte tema. Det kan være både store og små ting som er vanskelige for elevene å forstå, og da kan læreren for eksempel komme inn med flere forklaringsmåter. Vi har vel alle hørt en elev si "Å, er det sånn - ja, men da forstår jeg!"

Uansett kan det også være lurt å gjøre lærerforedragene mer elevaktive, altså at elevene blir mer aktive deltagere. Vi vil gi noen tips om dette senere i denne serien.Lærerforedragets begrensninger


Når læreren holder et foredrag, er det læreren som er den aktive, mens mange av elevene er mer passive mottagere. Og selv om elevene er både oppegående og motiverte, er det er rett og slett begrenset hvor lenge elevene kan ta inn nytt stoff i ett strekk. Slik opplever vi det også selv, når vi er tilhørere på foredrag, og vi ser ingen grunn til å tro at elever er annerledes.

Sitter man passivt og bare følger med, er det vanskelig for elevene å vite om de virkelig har forstått emnet. Dette vil først bli klart for dem når de prøver å jobbe med emnet selv. Det at elevene sitter stille og tilsynelatende følger med, gjør det også lett for læreren å gå litt fort fram eller ta for seg for mye stoff i forhold til hva elevene er i stand til å lærer i en økt.

For lange foredrag kan altså være lett å melde seg ut av. Og her bør vi også ha helheten i elevenes skoledag i bakhodet. Kanskje de har vært gjennom for mange lange lærerforedrag allerede denne dagen? Man begynner å dagdrømme eller tenke på andre ting. Ikke særlig gunstig hverken for læring eller motivasjon!Og nå er det tid for ... lærerforedrag!


Vi mener at brukt på riktige måter kan lærerforedrag fungere riktig bra i klasserommet. Vanskelige tema kan bli mer forståelige, det er en effektiv måte å snakke med samtlige elever samtidig, og læreren kan sikre at alt som blir sagt er riktig. Med andre ord kan lærerforedrag være en effektiv arbeidsmåte!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar