Blogglistenhits

onsdag 10. august 2016

God skolestart: Elevaktive arbeidsmåter i ny klasse

Noen lærere opplever årets første naturfagtimer som krevende. Elevene sitter fint på plassene sine, men de aller fleste er stille. Spenningen er til å ta og føle på, men liten respons fra elevene kan gjøre at læreren opplever det som om hun snakker til et tomt rom.

Førsteinntrykket av faget skapes bare i august. Læreren bruker ofte de første timene til å gjennomgå planen for året, dele ut ark med regler, oppsett for hvordan skrive en labrapport, eller lignende. Det er viktig å sette en tydelig ramme for hvordan skoleåret skal være og vise til kompetansemål og prøveplanen, slik at alt skal være forutsigbart. Likevel: De første timene er uvurderlige for å sette tonen for naturfagundervisningen. Hva med å vente litt med papirarbeidet og heller gi naturfagtimene en "pang-start"?


Noen tanker

Vår egen erfaring er fra undervisning på Vg1, og her kommer alle elevene til en ny skole, hvor mye er ukjent. Få elever tør å delta i diskusjoner i de første timene. Derfor kan man etter å ha hilst på elevene ha en aktivitet der alle skal gjøre noe. Aktiviteten bør ikke være for utfordrende, siden en del elever ikke vil være godt kjent med hverandre, og derfor kanskje ikke vil sette pris på en aktivitet med stor fallhøyde. Likevel finnes det mange arbeidsmåter der samtlige elever må delta på det som foregår.

De første timene kan brukes til å skape trygghet, gi en følelse av å kunne mestre faget, og til og med la elevene kose seg litt. Mange vil begynne å glede seg til naturfagtimene, noen kanskje for først gang. Så hvilke arbeidsmåter kan man bruke?

Mange elever er fulle av forventninger før et nytt skoleår. Kanskje gjelder dette i spesiell grad Vg1, hvor  det meste er nytt og ukjent for elevene. Det kan være et lurt grep å vise dem med en gang at naturfagtimene kan være engasjerende!


Konkrete forslag  • Begynner man med temaet "den vitenskapelige metoden"?  Da kan klassen gjerne lage papirhelikoptre - hvor fokus er begreper som hypotese o.l., men i en uhøytidelig setting (se vår siste bok "Engasjerende naturfag") - eller kanskje tippe hva som er i en pakke. Disse aktivitetene bidrar til god stemning blant elevene, og gir samtidig læreren mulighet til å vise hva den vitenskapelige metoden går ut på.

  • Er det økologi som er det første temaet? Da kan man gjerne ta en tur ut, mens godværet fortsatt er der. Klassen kan for eksempel se på suksesjon, eller øve på definisjoner som art, populasjon, samfunn, osv. Her kan elevene gjerne få et arbeidsark de kan ta med seg ut, så blir det en slags ekskursjon tilknyttet oppgaver i nærområdet. Det er langt fra alle elever som har tidligere tatt seg tid til å se på hvilke planter og dyr bor i nærheten av skolen. Hvis elevene samarbeider i grupper, bidrar dette til at de blir bedre kjent med hverandre.

Vi kan gjøre et lærerforedrag mer engasjerende ved å legge inn små samarbeidssekvenser før, under eller etter foredraget. Dette har fungert fint på Vg1. Mange elever trives godt med å være faglig aktive i små grupperinger, slik som det er snakk om her.


Etter hvert som klassen blir godt kjent og elevene trygge på hverandre, kan man gjerne bruke litt mer utfordrende arbeidsmåter. Men i begynnelsen av skoleåret er det viktig å sette tonen for naturfagtimene, bidra til at elevene blir trygge på hverandre og på læreren, og begynner å se fram til å lære mer naturfag.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar