Blogglistenhits

lørdag 13. august 2016

God skolestart: Hva med de uinteresserte eller skeptiske naturfagelevene?

Mange elever synes at naturfag er gøy, interessant - eller helt ålreit. Men i alle klasser finner vi også det motsatte: Naturfag er et fag som en del elever forventer skal være tungt og vanskelig eller uinteressant. Kanskje har de dårlig erfaring med faget fra tidligere - har aldri skjønt det, aldri fått til noe, kommet på kant med læreren, hadde mange vikarer og alt ble litt rotete. De forteller om mange mulige årsaker, som kan være helt forståelige.

På videregående skole har vi nok møtt flest av disse elevene på yrkesrettede studieprogram eller i påbygningsklasser, men vi finner dem i alle klasser.

For naturfaglæreren kan det være en utfordring å møte disse elevene og deres skeptiske blikk, sukk eller oppgitte kommentarer. Da kan det være viktig å formidle at nå er det et nytt skoleår og nye muligheter. Som naturfaglærere har vi også noen grep vi kan gjøre, som for eksempel disse:


Våg å leke litt

Mange av disse elevene forventer at her - i naturfagtimen - kommer alt til å være tungt og alvorlig og uinteressant. Da kan vi vise dem at slik trenger det ikke å være. Dette kan gjøre en forskjell for elevene.

  • Bruk et enkelt og dagligdags språk, og gjerne litt humor
  • Bruk tidlig arbeidsmåter som skaper god stemning - som for eksempel en bingo som oppsummering, eller en eller annen "pang-start" på timen, som vi nylig skrev om her. Positive enkeltopplevelser kan faktisk bidra til at negative elever endrer sin holdning til naturfag!
Gjetteleker er alltid populære innslag i naturfagtimen, og akkurat i Bingo er det slik at hvem som helst kan vinne. Det er tankevekkende å se hvor gøy det kan være å vinne noe, for den eleven som ikke er vant til å markere seg positivt i naturfag-timen. 

Gjør det klart at dere har et felles mål

Målet med natufagtimene er naturligvis at elevene skal lære. Her kan vi være tydelig på at dette er et felles mål - læreren er på elevenes lag. Da kan det være naturlig å spørre dem underveis hvordan dette og dette fungerer med tanke på læring, og vise interesse for elevenes tanker og meninger. Noen elever har fortalt oss at det var uventet, men svært motiverende, å møte en slik holdning fra naturfaglæren.


Bruke varierte arbeidsmåter

Vi tror at måten vi arbeider med naturfag på har svært mye å si for elevenes interesse for faget. Mange elever har fortalt at de er vant til at teoriundervisning er lærergjennomgang og oppgavearbeid - punktum. Når vi tar i bruk flere arbeidsmåter i teoriundervisningen, hvor elevene i mye større grad er de aktive, er det mange som endrer holdning til faget. Gjennom ulike pedagogiske grep kan vi la de lage noe (se for eksempel her), stadig fagsnakke i par eller grupper, teste seg selv (som for eksempel her) - gjerne to og to sammen - eller bruke sine kreative evner. Alt tydelig styrt av læreren. Etter vår erfaring kan dette skape store endringer i elevers innstilling, interesse og deltagelse.

Her på bloggen viser vi mange former for strukturert arbeid i grupper, hvor det er vanskelig å melde seg ut av det som foregår - og ofte også morsomt å være med å bidra.

Nytt skoleår - nye muligheter

At en elev aldri har likt eller orket eller sett poenget med naturfag, betyr ikke at det må fortsette å være sånn. Ny skole, ny klasse, ny naturfaglærer - i slike overganger finnes det både muligheter til endring av holdninger og til å gjøre nye erfaringer.

Når du hører enkeltelever si "Jeg visste ikke at naturfag kunne være gøy, faktisk!" eller "Disse brikkene skal jeg ta med hjem og øve på egen hånd - dette var jo kjempelurt!" vet du at det har skjedd noe viktig. Gjennom årene har vi sett mange videregående-skole-elever, også blant dem som virket uinteresserte og negative i utgangspunktet, oppdage at naturfag kan da være helt ålreit - og det unner vi flere å gjøre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar