Blogglistenhits

søndag 2. oktober 2016

Å lage tekster på kjente melodier

Hva med å la elevene lage tekster på kjente melodier? Dette kan være en måte å oppsummere på når klassen er ferdige med et tema, hvor det også blir plass for litt humor.Dette gjør du

Læreren gir rammene for arbeidet:
  • En liste med fem-seks fagord som være med i teksten
  • Melodien er gitt, eventuelt to-tre alternativer, slik at elevene ikke bruker tid på å velge dette
  • Elevene arbeider i grupper, og har for eksempel en halv time til å lage teksten
Ofte ser vi at korte tidsfrister skaper stort engasjement og konstruktiv aktivitet, for her er det ikke tid til å tenke på noe annet.


Presentasjonen etterpå


Mye av læringen for elevene ligger i skrivingen og tenkingen underveis, men med tanke på gode fellesopplevelser i klasserommet er det viktig at i hvert fall noen av gruppene presenterer sangen sin. Vår erfaring er at det er det mange som gjerne gjør. Det er ikke nødvendig å ha laget verdens beste produkt for å kunne dele det med andre, men det kan være spennende å få høre hvor mye forskjellig gruppene har fått til. Elevene blir ofte imponert over hva både de selv og andre grupper klarte på så kort tid!
Det er alltid moro å se elever stå fram med sangene sine. Noen imponerer med bra tekst fordi de jobbet så godt og effektivt og hadde kreative ideer, andre har gode stemmer, mens noen flyter på sjarmen. Uansett får alle stor applaus for at de var med på å bidra!


Et eksempel som gjorde inntrykkPå bildet viser vi et av versene fra et autentisk eleveksempel fra Vg1 naturfag om temaet «vann», som ble laget på melodien «Hit me baby one more time». Her hadde eleven lyst til å skrive engelsk tekst. Hendelsen skjedde for flere år siden, men huskes godt av læreren. Dette var nemlig en forsiktig elev, som var nesten usynlig i naturfagstimene før hun skrev denne teksten. Hun rødmet under framføringen, men fikk stor applaus fra medelevene. Opplevelsen gav tydeligvis økt selvtillit, for eleven var mye mer aktiv i etterkant, og så ut som hun storkoste seg i naturfagstimene.
Dette har vi ofte sett når vi har arbeidet med disse elevaktive arbeidsmåtene, som vi også kaller pedagogiske grep: Gode mestringserfaringer, som i eksemplet med denne jenta, kan skape en endring i hvordan enkeltelever forholder seg til faget og klassen i ettertid. De tør å bidra og ta mer plass. Og for den enkelte elev kan dette være en stor endring, som igjen kan bidra til å skape andre positive erfaringer. Ingen liten ting, med andre ord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar