Blogglistenhits

onsdag 29. mars 2017

Venn-diagram i naturfag

Mange begreper i naturfag har noe til felles, samtidig som de også er ulike. For å hjelpe elevene med å sortere i dette, kan det være nyttig å bruke et Venn-diagram. Her tok vi for oss temaene Brenselcelle, Bensin og El-bil. Når elevene har jobbet med hvert tema for seg, kan det være ganske krevende å plutselig skulle sammenligne dem på denne måten. Hva har disse to til felles - og hva er felles for alle tre?

Det vi gjorde:

  • Elevene fikk utdelt diagrammet, og kunne velge om de ville arbeide med å fylle ut diagrammet på egen hånd eller sammen. Det var også mulig å bruke læreboka for dem som ville det. Denne runden kan for eksempel ta et kvarter, men styres av læreren etter elevenes aktivitet.

Venn-diagrammet som ble delt ut til hver elev.


Her er et par av diagrammene etter at elevene hadde arbeidet med dem, og før fellesrunden.
  • Etterpå var det en fellesrunde med lærer og klasse. Nå kom det stadig opp nye punkter som andre elever ikke hadde tenkt på, og som de føyet på diagrammet sitt i løpet av fellesrunden.Nyttig som prøveforberedelse og mange elever får nye utfordringer

Venn-diagrammer kan være krevende, siden man virkelig må sammenligne og sortere i det man vet for å fylle det ut. Vi tenker at dette kan være veldig nyttig som prøveforberedelse, så elevene tar nok gjerne diagrammene med seg hjem.

En litt annerledes måte å tenke på, gir nye elever muligheten til å "skinne" i naturfagtimen. Det er ikke sikkert at det er de som har lett for å huske punktene under hvert tema, som vil ha lettest for å sammenligne flere tema på denne måten. Andre kan ha lett for å se forbindelser i venn-diagrammet, og fyller det ut ganske raskt - og med mange punkter.


Mange elever kjenner til Venn-diagrammer fra matematikk-faget. Tipset om å bruke Venn-diagram i naturfag fikk vi av Grethes kollega Berit Elin Nedrebø ved St Olav videregående skole i Stavanger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar