Blogglistenhits

søndag 12. mars 2017

Dramatisering i naturfag?

Det er forskjell på klasser, og det er nok ikke alle klasser som vil synes det er ålreit å prøve seg på litt dramatisering. Men for elever som er trygge på hverandre og som våger å kaste seg litt uti ting uten å være sikre på at det går bra, kan dette være interessant. Og kanskje midt-i-blinken for en naturfagklasse på studieretningen Musikk, Dans og Drama?Grupper av elever får litt tid på seg til å forberede et lite rollespill om det aktuelle faglige temaet. Rollespillet kan ta mange ulike former. Elevene kan ha replikker, eller de kan vise ett eller annet, mens en elev har "forteller-stemmen". Rollespillet kan være saklig og konkret, eller man kan bruke litt fantasi og humor og for eksempel lage en slags historie.

Noen naturfagtema som kan egne seg for slik dramatisering er ulike biologiske eller kjemiske prosesser:

  • Fordøyelsen, eller en annen fysiologisk prosess i kroppen vår
  • Et kretsløp, for eksempel karbon eller vann
  • Fotosyntese
  • Et næringsnett
  • "Survival of the fittest", tilpasning
  • Immunforsvaret

Elevene deles inn i grupper. Størrelsen på gruppene bestemmes av antall roller i rollespillet. Samtlige gruppemedlemmer må delta, og alle bør oppleve at deres rolle er viktig for å demonstrere temaet. Gruppene kan selv bestemme hvilke roller som trengs, eller læreren kan gjøre dette på forhånd. Tidsbruk avhenger av hvor komplisert temaet er, og hvor mye tid læreren mener det er fornuftig å bruke.


Eksempel om fordøyelsen - dette gjør du:


  • Læreren lister opp rollene som må være med: Munn, spyttkjertler, spiserør, magesekk, lever (med galleblære), bukspyttkjertel, tynntarm, tykktarm. 
  • Personlig er vi tilhenger av korte tidsfrister på slikt arbeid, og etter tydelige instruksjoner fra læreren, kan elevene for eksempel få 20 minutter til å lage rollespillet.
  • Når gruppene skal presentere, kan det være en elev som forteller mens de andre demonstrerer det som skjer ved hjelp av kroppene sine. Alternativt kan klassen forsøke å gjette hva gruppene prøver å vise.


Etterpå

Klassediskusjonen etter presentasjonen bør fokusere på hva gruppene klarte å vise fram på en god måte, og hvordan de eventuelt kunne vist fram andre elementer av fordøyelsessystemet. Mange elever i klassen pleier å engasjeren seg i diskusjonen, og noen er alltid villige til å vise fram andre måter gruppa kunne ha gjort det på.

Det kan være en ide å oppsummere rollespillet ved at elevene tegner diagram og setter navn på det som skjer i prosessen. Dette kan også være en test-deg-selv-oppgave etterpå.


Passer nok ikke for alle

Å lage rollespill som dette passer som sagt ikke for alle klasser, men det kan være stor stas for dem det fungerer for. Mange elever setter stor pris på å få bevege seg og bruke kroppene sine, eller at de får være med å skape noe. De må stille seg flere viktige spørsmål underveis, for eksempel: "Hva gjør egentlig magesekken? Hva skjer når maten kommer dit?" Dette må de finne ut for å kunne demonstrere magesekken på en tydelig måte. Og det er jo - som alltid - det faglige innholdet som er poenget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar