Blogglistenhits

onsdag 19. april 2017

Finn noen som kan svare...

Denne arbeidsmåten er hentet fra samarbeidslæringen. Finn noen som kan svare... er en enkel måte å få innspill fra andre elever på, samtidig om elevene får bevege seg fysisk. Det gir en litt annerledes setting enn bare å snu seg til naboen.


Slik foregår det:


1. Elevene får utdelt oppgavearket, og bruker først et par minutter på å tenke over sin egen mening om de to spørsmålene. Her er et oppgaveark innen medisinsk bioteknologi, som vi brukte på naturfag på Vg1:

Elevene skal spørre samme spørsmål til to medelever, og altså til sammen snakke med fire andre elever.


2. Deretter skal alle elevene vandre rundt i klasserommet og finne noen å stille disse spørsmålene til. Kun ett spørsmål pr medelev, men de spør det samme spørsmålet til to forskjellige elever. Eleven som spør, skriver ned den andres svar med sine egne ord, og forteller det tilbake til eleven som ble spurt for å sjekke om det er riktig forstått. Denne eleven skriver under for å bekrefte at det var dette han eller hun sa. Deretter bytter de roller, slik at den andre eleven får svar på ett av sine spørsmål på tilsvarende måte. Så går de videre for å finne flere som kan svare. Når de har fått sine fire svar, går de tilbake til plassen sin.

3. Etterpå samles elevene i grupper på tre eller fire og diskuterer sine egne meninger om spørsmålene.


Når passer det å bruke Finn noen som kan svare...?

For eksempel kan dette passe godt til å innlede gruppediskusjoner om kompliserte tema, slik som foreslått her. Elevene får tenke seg litt om, og de får høre innspill fra andre elever. Dette kan gjøre det lettere å finne ut hva de selv mener om saken. At de har samlet noen skriftlige notater før gruppediskusjonen, kan gjøre terskelen lavere for å uttale seg i gruppa. Det å få røre seg i klasserommet på denne måten, kan også være forfriskende. 


Husk å være tydelig leder!

Det er viktig at læreren er tydelig på å styre tiden, for hele denne sekvensen fra punkt 1 til 3, trenger ikke å ta mer enn 15 minutter. "Dere har to minutter til å tenke over deres egen mening fra NÅ...", "Nå har dere 7-8 minutter til å intervjue fire andre elever, så det er bare å sette i gang!" og "NÅ må dere gå tilbake til gruppene deres, uansett om dere ikke er helt ferdige".


Som alltid: Det faglig står i sentrum

Mange elever liker det uvanlige med å gå rundt i klasserommet og skulle intervjue hverandre, og det er litt artig med disse underskriftene. Som alltid er det det faglige innholdet som er poenget i arbeidsmåten, men det er utrolig hva en litt annerledes innpakning kan ha å si for elevenes engasjement!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar