Blogglistenhits

søndag 13. mai 2018

Å lage en "minne-pinne"

Våren er her, og det gror og grønnes overalt. Vi velger å ta naturfagtimen - eller repetisjonen - om suksesjon og næringskjeder utendørs, og lar naturen vise oss hva som foregår!

Vi har flere ganger hørt om "journey stick", som i USA bl.a. brukes av elever på tur til å ta med seg planter etc. Vi velger å kalle den for en minne-pinne, og tror det kan være nyttig å bruke dette når vi jobber med temaet økologi.

Vi ser for oss at klassen bruker en times tid på en tur ut for å observere, samle informasjon og lage en "minne-pinne", og etterpå samles i klasserommet for å presentere både minne-pinnene og funnene sine for hverandre. Og mange vil nok ha lyst til å ta bilde av minne-pinnene sine - kanskje alle kan samles på ett bilde og legges på skolens hjemmeside?Slik gjør vi det: 

 • I en tidligere time har læreren vist fram en "minne-pinne", altså en kvist eller trepinne med tråd eller strikk surret rundt - gjerne i flere farger, slik at den ser mer interessant ut:
  • Lekse har vært at et par elever på hver gruppe tar med garnnøste, hyssing, strikk etc og en kvist eller trepinne som kan være minne-pinne. 
  • Hvis det er praktisk, kan læreren selv ta med kvister / pinner som elevene kan bruke. For eksempel en hver til grupper på tre elever.
  • Angående garn, kan man også gjøre det slik at noen elever - som vet de har garnnøster hjemme - tar med seg ett hver, og alle får. Eller læreren har garn kan ta med noen nøster selv - eventuelt klippe opp tråder på forhånd, og elevene får tråder av ulike farger.

 • På forhånd har også læreren fortalt elevene at neste naturfagtime skal de bruke minne-pinnen til å dokumentere hva de har funnet på en liten tur utendørs. 

 • Så til selve dagen: Før klassen går ut, deles elevene inn i grupper på cirka 3 elever - et partall antall, siden to og to grupper skal gjøre noe sammen når de er tilbake i klasserommet.

 • Læreren tar med elevene på en tur ut - gjerne til et stort område hvor det ikke har vært luket eller plantet på en god stund. De vil sannsynligvis kunne finne både lav og mose, gress, blomster og trær. Det er fint om læreren har valgt et område der det også er gran og furu, slik at elevene kan identifisere et klimakssamfunn. Her får halvparten av gruppene én oppgave - og den andre halvparten en annen:
  • 1. Å identifisere suksesjonsprosesser. Se utdelt oppgaveark nedenfor.
  • 2. Å finne mulige næringskjeder, næringsnett og habitat. Se utdelt oppgaveark nedenfor.

 • For både suksesjons-gruppene og næringskjede-gruppene gjelder det at de skal bruke minne-pinnene mens de arbeider, til å dokumentere hvilke planter de fant underveis. De fester planter på tur-pinnen i den rekkefølgen de finner dem.

 • Bilder av de ulike oppgavearkene - de første spørsmålene er like for begge grupper:

Oppgaveark til suksesjons-gruppeneOppgaveark til næringskjede-gruppene


 • Etter en times tid - på et gitt klokkeslett - er gruppene tilbake i klasserommet. 

 • Nå skal to og to grupper - en "suksesjons-gruppe" og en "næringskjede-gruppe" - presentere for hverandre hva de har funnet, med utgangspunkt i minne-pinnen som de viser fram. Dette foregår parallelt for alle par av grupper (spredt i klasserommet eller også ute på gangen), ved at den ene gruppa er "presentasjonsgruppe" og den andre "publikumsgruppe":
  • Alle på presentasjonsgruppa må si noe. 
  • Presentasjon-gruppene kan få tilbakemelding fra publikumsgruppa si - for eksempel av typen to stjerner og et ønske - altså to ting som var bra med presentasjonen og en ting som kan forbedres. Gruppene bytter roller etter noen minutter, på signal fra læreren. 
  • Hvis tid, kan læreren kjapt organisere nye par av de ulike gruppene, slik at alle får presentert resultatene sine en gang til. Dette er fin muntlig trening, og gruppene får mulighet til å gjøre noe med eventuelle forbedringsbehov som de fikk tilbakemelding om.

 • Til slutt kan det være morsomt å ta et samlebilde av alle minne-pinnene - kanskje noe til skolens hjemmeside? Mange elever vil ha lyst til å ta egne bilder av minne-pinnen sin med mobilene sine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar