Blogglistenhits

onsdag 2. mai 2018

Tolv strategier for engasjerende timer - det aller siste innlegget

Nå er vi ferdige med denne serien om hvordan vi kan skape engasjerende timer i teoriundervisningen. Det har blitt et startinnlegg, fulgt av tolv "strategi-innlegg" (se lista nedenfor) og nå dette til slutt.

Vi er opptatt av hvordan vi som lærere kan skape engasjerende timer for alle elevene i naturfagklasseommet - både de som liker faget og de som aller helst ville vært et annet sted. Og alle dem imellom.

Som lærere velger vi å bruke læringsstrategier som gjøre at elevene blir aktive deltagere i teoriundervisningen. Her er læringsstrategiene vi har tatt for oss i denne "Tolv strategier..."-serien, med lenke til hvert av innleggene:


Alle innleggene i "Tolv strategier..."-serien

1. Å snakke fag med egne ord
2. Å organisere kunnskap
3. Å samarbeide
4. Å skrive fag
5. Å presentere for - eller undervise - andre
6. Å diskutere
7. Å observere og beskrive
8. Å sjekke sin forståelse
9. Å bevege seg eller bruke kroppen
10. Å bruke kunnskap til å lage et produkt
11. Å være kreativ
12. Å erfare med flere sanser


Hvor vi selv startet

Selv startet vi med svært tradisjonell tavleundervisning i naturfag Vg1, hvor det var vi som lærere som var den aktive, mens elevene i stor grad var mer passive mottakere. Etter hvert som vi begynte å la elevene bli mer aktive deltagere - ved å bruke arbeidsmåtene som vi har beskrevet i denne serien - merket vi at dette gjorde stor forskjell både for enkeltelever og for klasser.


Elevene ønsker seg mer variasjon

Mange elever har fortalt oss at de liker - og ønsker seg - at timene er varierte og at de får bruke mange sider av seg selv i det faglige arbeidet. Dette inspirerer. De elevene som hadde klart seg fint med kun tradisjonell tavleundervisning og oppgaveløsning klarer seg fortsatt bra, og mange av disse har gitt tilbakemelding på at de setter pris på variasjonen. I tillegg får noen nye elever "skinne" litt, fordi klassekameratene får oppleve flere av deres sterke sider, for eksempel fordi det plutselig viser seg at de kan tegne eller fordi de er modige i å presentere noe gruppa har gjort i løpet av timen for de andre - selv om det ikke er perfekt. Slike ting gjør at flere elever trives i timene, og at flere elever får lyst til å engasjere seg aktivt i det faglige arbeidet.


Lærerens unike rolle

Vi har selv erfart at hvordan vi underviser har svært mye å si for hvordan elevene opplever faget og timene. Slik kan vi som lærere bidra til å skape mer meningsfulle undervisningstimer - og kanskje også skoledager - for elevene. Dette er det læreren som kan gjøre, og gjennom mer engasjerende teoriundervisning kan vi gi både klasser og enkeltelever mer læringslyst og mer mestringsfølelse. Og som vi skrev i start-innlegget i denne serien:

...det er naturlig for oss å tenke at lærerens valg av undervisningsmetoder derfor vil påvirke elevenes forhold til det å gå på skolen og det å oppleve skoledagene som meningsfylte nok.

Hvis du synes at dette er interessant å utforske på egen hånd, trenger du ikke nødvendigvis å gjøre store endringer i undervisningen. Du kan se gjennom de tolv innleggene i denne serien, og velge ut noe du synes virker engasjerende og prøve det ut i en time. Noen av oppleggene er bare for en del av en enkelt-time. En annen gang kan du prøve noe annet. Kanskje justerer du også på opplegget for å tilpasse til din egen klasse. Uansett, som lærer har man etter hvert utvidet repertoaret sitt, og timene blir mer interessante for både lærer og elever. 


Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar