Blogglistenhits

søndag 11. november 2018

Bærekraftig utvikling - og Marvin Gaye, rett og slett!

Hvis vi finner den rette låta, kan det være en god ide å begynne på et nytt tema med litt musikk. Låter og låt-tekster kan formidler følelser og holdninger, og nå oss på en helt annen måte enn saklig informasjon - og slik er det for elever også.

Når vi skal starte med temaet bærekraftig utvikling på Naturfag Vg1, henter vi fram Marvin Gaye's "Mercy, mercy me (The ecology)" fra 1971, som var en stor hit i sin tid. Teksten finner du for eksempel her, og låta kan for eksempel spilles av fra youtube. Låta ble gitt ut for snart 50 år siden, men kan fremdeles oppleves som aktuell - om hvordan vi mennesker forurenser påvirker planeten Jorda, og om hvilket ansvar vi har.

Dette gjør du:


 • Litt bakgrunnsinformasjon om låta, men her er det kanskje nok at den er skrevet for snart femti år siden, og at vi skal bruke den til å tenke rundt temaet bærekraftig utvikling.
 • Elevene samler seg i smågrupper. Låta spilles av, mens elevene kan se teksten underveis.
 • La elevene ta en rask runde i gruppene sine på følgende:
  • Hvilke helt konkrete forurensningsproblemer finner du referert til i denne teksten?
  • Hvem er "she" i siste tekstlinje?
 • Deretter oppfordrer læreren til idédugnad i gruppene:
  • Denne låta er skrevet for femti år siden, åpenbart med et ønske om å peke på alvorlige problemer. På hvilken måte ville DERE sagt fra idag - om samme sak eller mer generelt klimaproblematikk eller bærekraftig utvikling - slik at dere tror dere ville bli hørt
   • av politikere og dem som påvirker utviklingen
   • av "folk flest"
  • Vet du om et forurensningsproblem som var større før, men har blitt bedre? Hvordan kan vi øke sannsynligheten for at du som enkeltperson kan påvirke de store tingene? 


Dette oppnår vi når vi bruker musikk på denne måten:


Musikk er en viktig del av elevers liv. For mange elever vil derfor musikk være en annerledes og interessant inngang til det faglige temaet. Noen elever vil oppleve skolefaget naturfag som mer relevant og interessant når et tema dukker opp i en låttekst. Dette er verdifulle gevinster, og kan ikke bare måles ved tidsbruk. Å bruke en låt på denne måten trenger heller ikke å ta så lang tid, dersom vi er strukturerte og tydelig styrer rammene for aktiviteten. Kanskje 20 minutter sånn totalt?

Den riktige låta kan med få ord lage en litt annerledes setting, kanskje få fram følelser eller tanker, som gjør at elevene lettere lar seg engasjere i diskusjonen - og plutselig er ivrige deltagere i det som skjer. En liste med ulike spørsmål ville nok ikke fått fram det samme engasjementet.

Og, ikke minst - variasjon i input er bestandig bra, synes vi. Naturfag via både tekst, observasjon, lyd, film, nett, praktisk arbeid - og selvfølgelig også musikk!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar