Blogglistenhits

søndag 25. november 2018

Naturfag på ekte: 3. Lyseslukking på Earth Day!

"Vi klarte det!". Jubelen sto i taket hos denne Vg1-klassen i Stavanger for noen år siden. Hva hadde skjedd?


Elevenes egen idé


Elevene kjente godt til konseptet Earth Day og lyseslukking, en kampanje som frontes av WWF. Gjennom media oppfordres det hvert år til at folk skal slukke lyset på et bestemt tidspunkt - og i en time - denne dagen. Naturfagelevene var opptatt av om slike kampanjer kunne føre til noe konkret! De hadde nemlig i tidligere år lest i sin lokale avis Stavanger Aftenblad at det ikke var mulig å se noen reell endring i byens strømforbruk i denne timen på Earth Day. Dette ville elevene prøve å gjøre noe med!
Byen Stavanger, strålende opplyst på kveldstid.
Elevene var spente på om det var mulig å få flere mennesker til å slokke lysene sine i én time på Earth DayLærerens tanker


Læreren tenkte at det å forsøke å redusere strømforbruket og å prøve å påvirke andre til å gjøre det samme, ville kunne motivere elevene til å jobbe med temaet bærekraftig utvikling. Å delta i Earth Day var ikke i årsplanen, men når klassen selv er motivert til å jobbe med noe som passer så fint inn i læreplanen, er det jo bare å justere litt på selve planen.Lyseslukking i praksis - elever og lærer


Klassen bestemte seg å bruke sosiale medier og alle andre muligheter uken før Earth Day, til å oppfordre familie, venner og bekjente til å delta i Earth Day dette året. Målet var at mange nok lys skulle slukkes i Stavanger til at Stavanger Aftenblad valgte å skrive om det som en sak - uten at avisen kjente til elevenes private Earth Day-kampanje, selvfølgelig. Elevene jobbet hardt med å mobilisere deltagere.

I begynnelsen av hver naturfagtime i den aktuelle uken brukte klassen noen minutter på å diskutere dilemmaer rundt det å prøve å få folk til å redusere strømforbruket sitt, som for eksempel:

  • Ville de kanskje bare lade opp PC'ene og mobilen i forkant av timen man skal redusere strømforbruket, slik at nedgangen ikke er reell? 
  • Hva kan samfunnet gjøre for å motivere folk til å redusere sitt eget forbruk? 
  • Er det mulig å vinkle det positivt, slik at folk får lyst til å bruke mindre strøm?

Læreren tenkte mye på hva som ville skje dersom elevene ikke lyktes med prosjektet. Det var et hårete mål å prøve å redusere strømforbruket i hele Stavanger slik at man kunne måle forskjellen før og etter Earth Day. Ville elevene miste motivasjonen for å aktivt prøve å påvirke lokalsamfunnet dersom de ikke klarte dette? Læreren tenkte grundig igjennom hvordan hun ville snakke om temaet dersom elevene ikke klarte målet. Her var det viktig å få dem til å forstå at det er holdningene deres som var det viktigste, og at læreren deres var stolt av dem.Resultatet


Earth Day kom og gikk, og på skolen var jubelen stor da elevene neste dag googlet litt - og fant ut at Stavanger Aftenblad faktisk hadde en sak på gårsdagens Earth Day. I Stavanger-området hadde man nemlig kunnet registrere en tydelig dipp i strømforbruket i denne timen. Målet var nådd!

Vi vil aldri vite om det var elevenes innsats som førte til redusert strømforbruk i Stavanger i akkurat denne timen på akkurat denne dagen, men det er kanskje ikke så viktig. Elevene var overbevist om at deres innsats bidro til resultatet, og deres glede var til å ta og føle på.


Naturfag "på ekte"


En autentisk læringsaktivitet som denne kan føles mindre trygg for læreren enn å bruke kjente arbeidsmåter der man er sikker på hvordan gå fram og nøyaktig hvordan ta med ulike kompetansemål. Samtidig er det akkurat denne usikkerheten som gjør at elevene blir engasjert. De får lov å være med å planlegge og gjøre noe nytt, og elevene opplever at naturfag er relevant for dem og deres liv. Og det er ikke lite!


Se også våre tidligere innlegg i denne serien:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar