Blogglistenhits

onsdag 16. oktober 2019

Foredrag for ALLE lærerne på skolen?

Gjennom årene har flere skoler kontaktet oss med ønske om Engasjerende naturfag-foredrag for sine naturfaglærere. Så må de droppe det fordi de dessverre ikke har råd til å betale oss for jobben. En annen løsning for skoler kan være å gjøre målgruppa større, for vi kan selvfølgelig også gjøre foredraget for hele lærerkollegiet! Da blir den økonomiske siden av saken lettere for den enkelte skole.Vi har gjort det før!


I tillegg til våre foredrag fylkessamlinger av realfagslærere, studenter ved universitet/høyskoler og realfaglærere ved ulike videregående skoler, er det nemlig ett spesielt oppdrag som vi husker med stor glede: En gang hadde vi et foredrag for alle lærerne på en videregående skole, nemlig Tryggheim videregående skole i Rogaland. Etterpå fikk vi overstrømmende positive tilbakemeldinger fra lærere som ville begynne å teste ut arbeidsmåtene med en gang - og dette var både engelsklærer, Bygg&Anlegg-lærere, norsklærere OG naturfaglærere.Ikke så rart - arbeidsmåtene er jo uvahengig av faglig innhold


Og dette er jo ikke noe rart! Arbeidsmåtene som vi presenterer er jo pedagogiske strukturer som er uavhengig av faglig innhold, og dermed også uavhengig av fag og elevenes alder. Vi følges av lærere fra alle skolefag og trinn, og lærere forteller oss at de bare tilpasser arbeidsmåtene til eget bruk.Flere skoler sammen?


En annen mulighet er at flere skoler i et område slår seg sammen, slik at realfaglærerne fra flere skoler deltar på samme foredrag. Eller at naturfaglærere fra både videregående skole og ungdomsskoler i et område slår seg sammen.Kontakt

Mer info om våre foredrag finner du her. 

Ta kontakt med oss på
epost til kari.folkvord@outlook.com eller mobil Kari Folkvord på 92 65 52 99.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar