Blogglistenhits

søndag 20. oktober 2019

Detektiv!

Dette er en svært forenklet utgave av arbeidsmåten Speed date, som vi har skrevet om tidligere. Gjennom en enkel rundløype samles elevene i stadig nye par, som begge skal forsøke å finne ut hva den andre representerer innenfor et tema. I naturfag kan det for eksempel være snakk om ulike organeller, typer stråling, osv - eller ulike næringsstoffer, som vi viser i dette eksemplet.Dette gjør vi


  • Elevene får hvert sitt Detektiv!-ark

I dette tilfellet er det to Detektiv!-ark til full klasse, dvs at to elever kommer til å ha den samme oppgaven eller "rollen". Det vil nok variere fra tema til tema hvor aktuelt det er å bruke tretti ulike fagord på oppgavearket. Men at to tilfeldige elever har samme oppgave vil også fungere helt fint!


  • Læreren har på forhånd klippet ett Detektiv!-ark opp i lapper. Elevene skal få hver lapp, som blir deres "rolle" i arbeidsmåten Detektiv!.


  • Alle elevene trekkes hver sin lapp, som viser rollen de skal ha og som de holder for seg selv. De får to-tre minutter til å sjekke rollen sin i læreboka, og eventuelt notere ned noen stikkord bak på lappen sin.


Elevene får muligheten til å forberede seg litt, og kan gjerne notere noen stikkord bak på lappen sin.


  • Klassen deles i to. Elevene i den ene gruppa setter seg i en ring på golvet med ansiktet ut, altså i en slags "indre sirkel", med litt avstand mellom hverandre. Elevene i den andre gruppa starter sittende i mot hver sin av de sittende elevene , altså i en slags "ytre sirkel". Senere skal elevene i den ytre sirkelen bevege seg et hakk videre til neste elev hver gang læreren gir signal om at de skal gå videre til neste elev.  

I Detektiv! sitter elevene mot hverandre to og to i en slags indre og ytre sirkel.
Når læreren sier fra, beveger elevene i den ytre sirkelen seg et hakk videre til neste elev i den indre sirkelen.


  • "Spørre-elevene" - for eksempel de i den ytterste sirkelen -  prøver å peile inn hva den andre eleven i paret skal representere, ved å spørre ja-/nei-spørsmål: Bruker kroppen deg til å skaffe seg energi? Finnes det 20 forskjellige av deg? Trenger kroppen deg bare i små mengder? Den andre eleven svarer, men bare med ja eller nei. Etter passelig tid - ett minutt? - sier læreren fra, og spørre-elevene markerer hvilken rolle de tror den ande eleven har ved å notere ned navnet dens i en av rutene på Detektiv!-arket sitt. På lærerens signal bytter deretter elevene i hvert par roller, slik at det nå er elevene i innerste sirkel som nå blir "spørre-elever".

  • Etter at begge elevene i hvert par har spurt hverandre, går elevene i den ytterste sirkelen - på lærerens signal - ett hakk videre rundt sirkelen, og det dannes nye par. Og slik fortsetter det rundt hele sirkelen. 

  • Når elevene er ferdige med denne runden, har de Detektiv!-arket sitt fullt av forslag om hvilke elever som hadde hvilke roller. Dette tas i plenum, for eksempel ved at læreren spør: "Fant dere ut hvem som var essensielle amionosyrer?" Og så videre.

Elevene kan gi seg selv poeng, hvis de vil. Men det er bare for dem selv.
Hva vi oppnår med en runde med Detektiv!


Å arbeide på en ny måte skaper variasjon, og det setter elever bestandig pris på. I Detektiv! får elevene testet seg selv på begreper og forklaringer, og de får også bevege seg litt og komme ut av "sitte ved pulten"-rollen. Det er vanskelig å melde seg ut av det som foregår, og mange elever blir også motivert av den spill-aktige settingen. Å teste seg selv kan jo faktisk være litt gøy, og i Detektiv! vil elevene kanskje synes det er spennende å prøve å finne ut hva de andre elevene skjuler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar