Blogglistenhits

søndag 11. september 2016

Å være kreative

Flere har påpekt at mange av oss har et begrenset syn på kreativitet. Å være kreativ er er nemlig ikke noe som noen bare "er", eller en egenskap som bare spesielle mennesker har. Kreativitet er også beskrevet som en muskel som vi alle har, men som må trenes og utvikles mens vi vokser opp, også i skolen. Og da er naturfag fullt av muligheter!

Vår egen erfaring fra naturfag på Vg1 er at de aller fleste elever trives med å få bruke flere av evnene sine i det faglige arbeidet. I en klasse vil det alltid være noen som er god til å tegne eller tenke visuelt, bygge noe tredimensjonalt, dramatisere eller få kreative ideer. Når dette tas inn i strukturerte læringsaktiviteter, kan nye elever får "skinne" og bli sett - og føle mestring fordi de har noe å bidra med i det faglige arbeidet. Vi har sett at slike erfaringer kan gi elever en ny og positiv holdning til selve faget.

Korridoren måtte tas i bruk da elevene skulle lage "plakater i en fei" av fordøyelsen

Eksempler


Å lage en spisebrikke

Denne arbeidsmåten har vi beskrevet her


Å lage et kreativt produkt: DNA

Se her


Dokketeater - da elevene overrasket læreren

Naturfagelever kan av og til får helt nye ideer til hvordan de kan gjøre en muntlig presentasjon, se her


Å lage plakater i en fei

Se her


Å lage en spisebrikke

Populær arbeidsmåte som vi har beskrevet her


Å lage et kreativt produkt: Celler

Se tidligere blogginnlegg om dette herHer er det bare å sette i gang!

I alle eksemplene ovenfor har vi beskrevet rammer for kreativ aktivitet, så er det elevene selv som velger hvordan produktet deres skal bli. 

Noen naturfaglærere har sagt til oss at "joda, dette ser jo gøy ut, men jeg føler meg ikke selv så veldig kreativ akkurat, så jeg vet ikke...". Ikke noe problem! For her er det nemlig elevenes egen kreativitet det er snakk om. Ofte blir de selv overrasket over hva de fikk til, og som naturfaglærere har vi selv ofte latt oss imponere. 

Ikke alt alt som lages må være fantastisk, men ofte ser vi at grupper av elever har fått gode ideer som vi selv aldri ville ha tenkt på. Det er en glede å se hvor stolte enkelte elever kan være over resultatet, Og selvfølgelig - det er uansett det faglige som er i sentrum. Men disse kreative arbeidsmåtene kan øke elevenes forståelse for innholdet de presenterer, og det blir plutselig moro å presentere deres versjon av fordøyelsessystemet, DNA eller hva det måtte være. Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar