Blogglistenhits

søndag 4. september 2016

Å mobilisere egne tanker og følelser

Her kan elevene tenke seg inn i et nytt tema. Noen naturfagtema er slik at elevene lett kan relatere dem til egne liv. Å koble sammen temaet med tanker, følelser eller minner fra virkelighetens verden kan være en fin måte å skape interesse for et tema på. For eksempel kan vi bruke dette grepet før et lærerforedrag.


Jevnlig strukturert fagprat i små settinger er fin muntlig trening for alle
 (Foto: Eirik Halvorsen)


Her viser vi tre muligheter fra naturfag på Vg1:

  • Om fysisk aktivitet: Hvordan tror du det står til med fysisk aktivitet hos dagens ungdommer sammenlignet med tidligere generasjoner? Kan du tenke deg noen rammebetingelser - positive eller negative - som er annerledes for dere som er ungdom i dag, sammenlignet med da deres foreldre eller besteforeldre var ungdommer?
  • Om arv: Gutter og jenter har forskjellige kjønnskromosomer og dermed en del fysiske og biologiske ulikheter. Hva med personlighet, måte å oppføre seg på eller "typer" - finnes det noen trekk som er typisk jenter eller typisk gutter? Kommer eventuelle forskjeller fra arv, altså de ulike kjønnskromosomene, eller er vi ("samfunnet") med på å forme de to kjønnene, tror du?
  • Om bærekraftig utvikling: Et lite tankeeksperiment: Tenk deg at du plutselig må begrense vannforbruket ditt til 20 liter per døgn. Hvordan vil du prioritere? Lag en liste - hva skal med, og hva vi du kutte ut eller eventuelt begrense? Anslå hvor mange liter du trenger til hvert punkt.

Læreren presenterer spørsmålet for klassen, og deretter skal det være helt stille i et par minutter, mens elevene tenker seg om og eventuelt noterer. Etterpå - på signal fra læreren - deler de tankene sine med en nabo.

I noen klasser skaper aktiviteter som dette stort engasjement og intense meningsutvekslinger etter at de har luftet tankene sine to og to. Av og til kan det være artig å la diskusjonen fortsette litt i plenum. Om forskjellen på gutter og jenter, for eksempel, for dette er noe de kan relatere til: "Hallo!... Seriøst?". Læreren bestemmer og styrer tiden, og det kan også være helt greit å avslutte etter bare en kort sekvens med nabo-deling.

Spørsmålene vi har foreslått er relevante for fagtemaet, men ikke mer krevende enn at alle kan ha noen meninger eller erfaringer.

Får du ideer til andre tema fra naturfagene som kan brukes på samme måte? For Ungdomstrinnet? Eller Vg2 eller Vg3? Kom gjerne med forslag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar