Blogglistenhits

torsdag 8. september 2016

Pedagogiske grep - om å "snu bunken" i en moderne skolehverdag

Vi har vel alle hørt lærere omtalt som "en som bare snur bunken", Tavla ble fylt med de samme notatene hvert skoleår, elevene fikk de samme oppgavene, og så videre. Kjedelig og forutsigbart, og helt klart ikke noe å strebe etter for den som ville være en engasjerende og moderne lærer.

Dette bildet bør modereres, og da tenker vi på selve rammene for en læringsaktivitet i klasserommet. Altså på hvordan det hele er organisert og planlagt på forhånd fra lærerens side. Det er dette som vi kaller "elevaktive arbeidsmåter" eller "pedagogiske grep", strukturer som kan fylles med ulikt faglig innhold. Selv bruker vi slike rammer om og om igjen, gjerne skoleår etter skoleår eller i parallelle klasser. Når det som skjer i stor grad er basert på elevenes aktivitet, og ikke lærerens, vil det som skjer, bli svært forskjellig fra gang til gang, og oppleves som friskt og "nytt" av elevene.

Det at rammene for en aktivitet er utprøvd og erfart av læreren, bidrar til at læreren vet mye om fallgruvene underveis og kan organisere det hele bedre enn forrige gang. Dette kan komme elevene til gode ved at en læringsaktivitet får en tydeligere struktur og bedre framdrift. For ikke snakke om at oppgavearkene kan brukes om igjen!

Litt mer konkret:

Gjenbruk av oppgaveark


Til mange av de pedagogiske grepene som vi presenterer, må læreren lage oppgaveark, eventuelt instruksjoner på en PowerPoint-fil. For eksempel til gjettelekene Bingo, 1,2,3,4,5quiz og Formeldrill, eller til Nytt perspektiv, Finn en guru eller Kreative produkter.

Det tar nok litt tid å lage hvert av disse oppgavearkene, og derfor er det så bra at vi kan bruke de om og om igjen - i andre klasser eller i et nytt skoleår. Her er det gjenbruk som gjelder! Når det som foregår er basert på elevenes egen aktivitet, har ikke de noe forhold til at denne memoryen også ble brukt i parallellklassen. Som lærere lager vi noe nytt i år, og noe annet nytt til neste år. Etter hvert sitter vi med mapper fulle av ferdige ark på pc'en. Disse kopierer vi opp ved behov, eller vi endrer på noe før vi bruker det på nytt.

Ekstra lurt er det å samarbeide med andre lærere. Du får bingo-arkene som en kollega laget, mens du selv kan bidra med et Finn en guru-ark til neste tema i faget. På noen skoler samarbeider naturfaglærere systematisk rundt sånt - det er lurt!

Oppgaveark og og instruksjoner egner seg godt til gjenbruk!


Å gi tydeligere instruksjoner

Når du som lærer for første gang skal prøve deg på et av de pedagogiske grepene vi presenterer - for eksempel Memory eller 1,2,3,4,5-quiz - går det kanskje helt greit. Eller du lærer av at instruksjonene dine ble litt uklare, slik at det hele ble litt rotete. Med flere slike runder vil økende rutine gjøre at det hele glir lettere, og at du lett kan lede elevene også i de mer kompliserte pedagogiske grepene, som for eksempel Finn en guru. Elevene venner seg også til å følge korte, raske og tydelige instruksjoner.


Å snu bunken i en moderne skolehverdag

I en hektisk skolehverdag trenger læreren å kunne håndtere organisering av undervisningen på en rask og effektiv måte. Det er ikke mulig for læreren å dra nye og spennende undervisningsopplegg opp av ermet hver dag, og det er heller ikke nødvendig. Det "å snu bunken", slik som vi beskriver det her, kan i en slik sammenheng sees på som en del av en systematisk metodikk rundt dette.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar