Blogglistenhits

søndag 19. november 2017

Læreres egne erfaringer: "Parsjekk i kjemi!"

Vi har spurt noen lærere som har kommentert innlegg på Engasjerende naturfag-siden på facebook om de kunne tenke seg å skrive et blogginnlegg om egne erfaringer med de pedagogiske grepene som vi presenterer. Mange har sagt ja til dette, og vi presenterer innleggene deres i denne "Gjesteblogger"-serien utover høsten.


Camilla Nybråten, lærer ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad, forteller:

"Parsjekk" i kjemi! 

Parsjekk-arket som ble delt ut til kjemi-elevene


Nervøsitet og usikkerhet i kjemi

Når elevene starter med kjemi I, så er de ofte nervøse for at det er vanskelig. Dette resulterer ofte i at mange ikke tør å snakke høyt i timene. Samtidig er regning også en ganske stor av kjemi, som mange elever kan syns er litt krevende.


Parsjekk hjelper!

Når elevene får regneoppgaver utdelt som parsjekk (se lenke her) så blir situasjonen derimot ganske annerledes. Både fordi denne måten å arbeide på bidrar til at elevene tør i større grad å snakke høyt i timen, og fordi vanskelige regneoppgaver blir mindre «skumle».

Det jeg erfarte var at stille elever begynte å delta mer aktivt i diskusjonen. Samtidig trur jeg det var til stor hjelp at elevene satt sammen to og to, før de begynte å diskutere i større grupper, fordi de da var de ikke alene om å presentere et svar. I tillegg gjør vrien med at elevene skal svare på annet hvert spørsmål det lettere å få alle til å gjøre noe, selv om de kanskje er usikre. Her vet jo også elevene, at hvis det er noe de ikke helt forstår, så kan partneren deres hjelpe dem før de går videre i større grupper. Noe som absolutt har bidratt til å skape trygget i mine klasser. Det blir dermed også lettere å begi seg ut på oppgaver som kan virke litt komplekse, for de vet at de kan hente støtte fra medelever.

Dette er et morsomt og spennende opplegg, som gjør at elevene tør å utfordre seg litt med oppgaver som kan være «skumle» å begi seg ut på alene, og bidrar som en god måte til å få elevene til å være muntlig aktive. 

Camilla Nybråten
lærer, Fredrik II vgs
Fredrikstad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar