Blogglistenhits

søndag 9. juni 2019

Vi husker eleven som ... plutselig viste interesse for karakteren!

Denne eleven viste liten interesse for det faglige arbeidet i naturfagtimene, og gjorde det dårlig på alle prøver. En hyggelig gutt, som både var trygg og utadvendt, men som åpenbart følte at han ikke hadde noe særlig å bidra med i faget - og ikke hadde noen tanke om at dette kunne endre seg.

Så var det et gruppearbeid om bioteknologi som skulle presenteres. Guttens gruppe hadde valgt å lage små innslag av drama som en del av sin ellers faktabaserte presentasjon. Denne gutten sto fram som en god skuespiller, og var en viktig grunn til at disse drama-innslagene fungerte så godt.

Dette følte han kanskje selv også, for da læreren kom til neste naturfagtime, kom hans stemme med en gang: "Lærer, får vi karakteren på de gruppe-greiene i dag, eller?"

Denne eleven hadde aldri vist slik interesse for å få tilbake karakterer tidligere. Antagelig opplevde han at han hadde vært med å bidratt til noe som ble bra - og han visste at læreren hadde lagt merke til det. Og følelsen av å ha gjort en god innsats, og det å ha hatt noe å bidra med, er nok god å kjenne på for alle elever!

For læreren ble denne lille episoden en påminnelse om hvor viktig det er å gi flere elever mulighet til å få gode mestringserfaringer. Ikke alle finner seg til rette eller klarer å prestere i en standard klasseromssetting, men det betyr ikke at de ikke kan sitte inne med massevis av verdifulle egenskaper - som kan bidra til et mer mangfoldig uttrykk. Flere elever kan få føle eierskap til det som skjer, og flere elever får ta i bruk flere av sine sterke sider. Alltid gøy for en lærer å se at nye elever opplever mestring og stolthet over noe de har fått til!
(Illustrasjonsfoto: Image by Phillip Neho from Pixabay)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar