Blogglistenhits

søndag 3. november 2019

Å skape samtale med "Ribbon game"


Hva som skjer i Ribbon game


Vi har tidligere beskrevet arbeidsmåten Ribbon game, se lenke her. I denne arbeidsmåten får hver gruppe et spørsmål som de skal finne ut av, først ved å samle innspill ved å intervjue andre i klassen, og etterpå ved å diskutere innspillene i egen gruppe. Til slutt blir det plenumsdiskusjon!Ribbon game bruker vi farget tråd til å markere hvilken gruppe man tilhører:
Rød gruppe tar oppgave 1, gul gruppe oppgave 2 og så videre. (Foto: Eirik Halvorsen, www.eirikhalvorsen.com)Hva oppnår vi i Ribbon game?


Elevene må opp fra stolene og bevege seg rundt i klasserommet, og det blir gjerne litt humor rundt fargene. Men det viktigste er at elevene får snakke fag med sine egne ord. De blir kjent med flere sider av en problemstilling enn hvis de hadde jobbet alene, og de må vurdere kvaliteten på innspill de har fått fra andre før de trekker egne konklusjoner.

I Ribbon game blir elevene altså aktive deltagere som utforsker en problemstilling sammen med andre, og vi tenker at dette vil være en arbeidsmåte som passer godt inn i tankene om dybdelæring som i Fagfornyelsen og de nye læreplanene som er på vei.

Prøve Ribbon game, da vel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar