Blogglistenhits

fredag 29. januar 2016

Å aktivere førkunnskap: Test deg selv - hva vet jeg fra før?

«Test deg selv – hva vet jeg fra før?» er en liten oppstartsaktivitet, som kan egne seg dersom elevene har en del kunnskap om emnet fra før, og særlig hvis kunnskapen er litt usikker. Når det gjelder naturfag, for eksempel. For hva er egentlig forskjellen på atomer, molekyler og ioner, eller proteiner, lipider og karbohydrater? Det kan bli ganske intense diskusjoner underveis, og vi legger også inn et konkurranse-element, som er motiverende for mange.
Mange elever liker uformelle test-deg-selv-oppgaver som dette. Å bli klar over eventuelle misforståelser eller uklarheter før man begynner på et tema kan også skjerpe elevenes oppmerksomhet.
(Foto: Anette S. Guldager)

Dette gjør du: To og to elever får utdelt oppgavearket, hvor en tekst med ufullstendige setninger skal fylles ut med riktige fagord, se bildet. List gjerne opp hvilke fagord de kan velge mellom. Elevene bruker 3-5 minutter på å diskutere seg fram til hva som er riktig. Etterpå sender de arket sitt «et hakk videre» (med klokka, langs pultrekka), slik at det blir rettet av noen andre under en rask gjennomgang i plenum. Det gis ett poeng for hvert riktig svar, og til slutt klappes det for dem som fikk flest poeng.

Viktig: Spørsmålene bør ikke være for krevende, slik at elevene ser at dette er bare for dem som «vet alt, for da vil mange melde seg ut. Ta heller utgangspunkt i hverdagskunnskap som alle vet noe om, eller enkelt (men viktig) fagstoff, som elevene har hatt om i et tidligere skoleår – da skapes de gode diskusjonene innen parene. Elevene kan få en god følelse av at de har litt greie på dette temaet fra før, eller de skjønner kanskje at her er det mye som de ikke helt har på plass. Så er de mer forberedt på et etterfølgende lærerforedrag om emnet. 

Siden en slik "Test deg selv..." vil inneholde stoff som elevene skal kunne noe om fra før, kan det også fungere som et utgangspunkt for en rask repetisjon. Så blir elevene først klar over at de eventuelt har huller i bakgrunnskunnskapen, istedenfor at læreren bare gjennomgår alt uansett.

Her viser vi et utsnitt av eksemplet, som er lettere å lese:


Til slike uformelle test-deg-selv-oppgaver, kan også spørsmål fungere fint. Men det er noe med denne variasjonen, som vi selv er opptatt av. Elevene testes på spørsmål hele tiden, og det er ofte velkomment med en litt annerledes måte å gjøre det på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar