Blogglistenhits

torsdag 28. januar 2016

Påstander - sant eller usant?

Innen samarbeidslæringen finner vi mange velutprøvde pedagogiske grep, som for eksempel «Påstander». Her skal elevene lage sanne og usanne påstander fra et tema, og etterpå teste dem på de andre elevene i gruppa.

Læreren har ingen forberedelser til «Påstander». Elevene arbeider først individuelt med å lage påstander i for eksempel 10 minutter. Læreren har bestemt at de for eksempel skal lage seks påstander, og to av dem skal være usanne.

Deretter går elevene sammen med sine naboer i grupper, og hver av elevene leser rolig opp en av sine påstander om gangen. De andre i gruppa diskuterer seg fram til om påstanden er sann eller usann. Denne varianten egner seg godt i en klasse med mange elever som strever faglig, og disse kan også ha nok med å lage færre påstander.

For faglig sterkere klasser kan man gjøre det annerledes: Hver elev leser rolig opp sine seks påstander i gruppa, og hver av de andre sier etterpå hvilke to de tror er usanne. Noen vil synes det er spennende å skrive «gode» usanne påstander, dvs. løgner som ikke er åpenbare og lette å gjette.
I "Påstander" må elever vurdere hva som er sant og hva som er usant.
Dette gir et lite element av gjettelek, noe som bestandig er engasjerende.
(Fotograf: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)

Noen elever vil føle seg utrygge på om de klarer å skrive «riktige» påstander, og det er ikke nødvendigvis morsomt hvis den sanne påstanden de har skrevet, ikke er sann likevel, og så videre. Læreren kan åpne opp for at elever som ønsker det kan skrive påstandene sine sammen med en annen elev som sitter et annet sted i rommet, hvis dette gjøres uten ekstra uro. Da vil elevene føle seg tryggere når de etterpå skal presentere påstandene i gruppa si. Læreren kan også si at maksimalt antall påstander er seks, men at det er greit hvis noen lager færre.

I «Påstander» får elevene skrive, snakke, lytte og vurdere, men i henhold til instruksjoner og tidspunkter. Det er læreren som sier fra hva som skal skje når, og som styrer det hele: «Nå har dere to minutter igjen til å lage påstandene deres!». «Nå må dere skifte over til person nr 2 i gruppa, hvis dere ikke allerede har gjort det!». Det er fint mulig å gjøre hele denne sekvensen på drøye 20 minutter, men det krever tydelig styring fra lærerens side.

Et eksempel fra temaet økologi på naturfag Vg1:
-          Sann påstand: De fire hovedfaktorene som påvirker populasjonsstørrelser er fødsel, død, innvandring og utvandring.
-          Usann påstand: Bæreevnen for en art i et område er konstant.

Lykke til med å teste ut "Påstander" i klasserommet!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar