Blogglistenhits

tirsdag 26. januar 2016

Om bøkene vi lette etter, men ikke fant

Det begynte med at vi to - Kari og Grethe - på hver vår kant var på leting etter idé-bøker om naturfagundervisning i videregående skole. Da vi begynte å arbeide som naturfaglærere, opplevde vi at det ble mye "læreren snakker" og oppgavearbeid, og vi hadde lyst til å engasjere elevene mer i teoriundervisningen. Dette førte til leting og egenutvikling, og etterhvert ideen om "kanskje VI skal skrive en slik bok?". Etter hvert ble det både en, to og tre bøker. For oss er dette bøkene som vi selv lette etter da vi begynte som naturfaglærere, men ikke fant. Nå finnes de! Samtidig har det de senere årene kommet mange spennende nettsteder, blogger og faggrupper o.l. på Facebook. Mange naturfaglærere deler sine ideer, slik at det nå for tiden er mye lettere å få innspill. Likevel kan bøker, med sin mer helhetlige fremstilling, ha sin egen misjon.

Vår første bok het "Levende naturfag - et elevaktivt klasserom", og ble utgitt på Tapir forlag (nå Fagbokforlaget) i 2007. Helt fra begynnelsen var vi opptatt av arbeidsmåter, de som vi nå ofte kaller "pedagogiske grep", og vi begynte med det som vi har fortsatt med: Å beskrive en arbeidsmåte generelt først, for deretter å vise et eksempel med fagstoff fra læreplanen. Da blir det tydeligere at dette er PEDAGOGISKE grep, som kan brukes på alt mulig av fagstoff, også på forskjellige fag. Arbeidsmåtene blir rett og slett verktøy i naturfaglærerens pedagogiske verktøykasse, og kan tas fram etter behov.Senere sa Cappelen Damm ja til å utgi vår neste bok, "Engasjerende realfag - elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole" i 2011. Vi fortsatte med arbeidsmåtene. De fleste var nye i forhold til forrige bok, men her var de ferdige eksemplene laget på fagstoff fra Kjemi 1 og 2 og Biologi 1 og 2. Et helt nytt tema i denne boka var "identitetsbyggende arbeid i realfag", om hvordan man kan tenke mer helhetlig rundt diverse realfagsaktiviteter på en videregående skole, for å skape en større tilhørighet til realfagene for elevene. Dette har Grethe jobbet mye med, som mellomleder på sin skole.Men det er vel naturfag som er det skolefaget som står oss nærmest, og vi fikk lyst til å skrive en ny bok om naturfag. Disse bøkene er resultater av en utviklingsprosess hos oss selv, og vi mente det var på tide med en videreutvikling av den første boka, "Levende naturfag". Dette ble til "Engasjerende naturfag - elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole", som kom i 2015. Her har vi et tydeligere fokus på læring og læringsstrategier enn før, og vi tar også opp nyere tema som vurdering for læring, som naturlig inngår i arbeidsmåtene som vi presenterer. Noen arbeidsmåter var med fra de to andre bøkene, men de fleste var nye - og alle med nye eksempler fra fagstoff på Vg1.Arbeidsmåtene som vi skriver om i våre tre bøker, uavhengig av om bøkene har "naturfag" eller "kjemi/biologi" i tittelen,  passer både for andre skoletrinn - ungdomstrinnet, for eksempel - og for andre fag. Åpenbart alle naturfagene - naturfag, kjemi, biologi og fysikk -, men også lærere i andre fag sier at dette kan de bruke. Det er nettopp det som er så fint med disse arbeidsmåtene - eller pedagogiske grepene, som vi ofte kaller dem nå: De er uavhengig av faglig innhold, og kan brukes til litt av hvert. Så tilpasser man bare i forhold til tema, fag eller trinn.

Kanskje er det flere enn oss som har lett etter slike bøker. Nå finnes de, ihvertfall – og vi tror de trengs!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar