Blogglistenhits

søndag 24. januar 2016

Velkommen til "Engasjerende naturfag"-bloggen!

Her vil vi fortelle om pedagogiske grep som kan gjøre at
  • selv de mest uinteresserte elevene våkner og har lyst til å delta på det som skjer i teoritimen
  • flere elever begynner å synes at naturfag er gøy
  • flere elever får mestringsopplevelser i teoriarbeidet, og får mer tro på at de kan skjønne naturfag
  • elevene selv blir overrasket over hvor mye de rakk å gjøre på så kort tid

Pedagogiske grep kan være en vitamininnsprøytning for det faglige arbeidet i naturfag-klasserommet. Nedenfor viser vi noen glimt fra pedagogiske grep som vi selv har gjort i klasserommet på videregående skole. Dette er bare for å gi et inntrykk av kommende innhold på denne bloggen. Senere vil vi beskrive hvert av disse grepene - og mange andre -  mer inngående. 


Elever fra Service og Samferdsel har brukt sin egen kreativitet til å lage en modell av fordøyelsen,
og var svært stolte over resultatet(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)
Bruk av musikk og en annerledes setting er engasjerende, som her i "Finn en guru". Men egentlig dreier det seg bare om å snakke fag med egne ord, noe man vet er viktig for at elever skal lære.

(Foto: Eirik Halvosrsen - www. eirikhalvorsen.com)
I "Minirollespill i par" får elevene bruke egne ord om fagtema, og øve seg på å argumentere for og mot en gitt påstand. Det kan være både interessant og moro å måtte argumentere for et annet standpunkt enn det du har selv!
(Foto: Eirik Halvorsen www.eirikhalvorsen.com)
I 1,2,3,4,5-quiz får elevene bruke kroppen til å gi svar på faglige spørsmål


Vi har skrevet tre idé- og inspirasjonsbøker om disse pedagogiske grepene – den siste er Engasjerende naturfag - elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i videregående skole, som kom på Cappelen Damm i 2015. Nå lager vi denne fag-bloggen, fordi vi ønsker å dele disse erfaringene og tankene vi har gjort med flere. Vi startet opp med en facebook-side for noen måneder siden, men vil nå kombinere fb-siden med denne bloggen. Da får vi litt mer plass i hvert innlegg, og innholdet vi legger ut blir søkbart.

Kort sagt er vi overbevist om at pedagogiske grep er en viktig vei å gå for å gjøre naturfag mer interessant og engasjerende for dagens elever. Dette kommer vi til å skrive mer om, så bare følg med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar