Blogglistenhits

torsdag 24. mars 2016

Å lage en spisebrikke

Hva med å la elevene lage en spisebrikke? En naturfaglig spisebrikke er en variant av det velkjente tankekartet, og inneholder den viktigste informasjonen om et naturfaglig tema. Brikken blir laminert, og elevene tar den med seg hjem. Når den brukes som spisebrikke eller henges over senga, vil elevene stadig kunne kaste et blikk på den. Noen synes at dette er en fin måte å repetere fagstoff på!
En laminert spisebrikke er noe konkret å vise fram - og å se på for å repetere et faglig tema.

Spisebrikken kan også henges opp,
for eksempel over senga
I klasserommet har læreren først en fellesrunde, hvor klassen blir enige om hvilke punkter som må være med. Dette kan ta fem minutter, og læreren noterer ned det som klassen blir enige om på tavla. Etterpå utformer elevene spisebrikken på egen hånd. Alle hjelpemidler er tillatt, og elevene må gjerne snakke med hverandre. Noen liker å tegne eller være mer visuelle med farger og overskrifter på A3-arket, mens andre har en mer nøktern stil.

Hele prosessen kan ta ca 30 minutter, med litt tid til laminering. Den ferdige spisebrikken blir et produkt som elevene har laget selv, og noen synes det er moro å vise den fram hjemme.

Noen elever tegner flotte spisebrikker, mens andre vil streve med tegningene. Hvis læreren beskriver arbeidsmåten på forhånd, kan noen elever velge å begynne på arbeidet hjemme. Kanskje de kan lage noen fine overskrifter?

Denne arbeidsmåten er spesielt motiverende for elever som liker å tegne, og som antagelig sjelden får muligheten til å bruke disse ferdighetene i naturfagstimene.

Læreren kan bli enig med elevene om å følge opp aktiviteten med en quiz en uke senere, slik at de selv kan se hvor mye de har lært av å bruke spisebrikken. Mange blir positivt overrasket over hvor mye de kan. Dette kan vise dem at det å se på fagstoffet ofte, bidrar til at kunnskapen sitter!

Det er lettere å ta vare på spisebrikkene hvis de lamineres


En spisebrikke fra naturfag Vg1 om redoks og stråling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar