Blogglistenhits

torsdag 3. mars 2016

Pictionary som gjettelek

Har du tenkt på å bruke tegning i naturfagtimen? Mange elever elsker å få gjøre noe litt annerledes, og pictionary kan også være faglig arbeid. Selv har vi brukt pictionary i naturfag på Vg1, men pictionary passer for de fleste tema og helt sikkert også på ungdomstrinnet.
Elevene vil raskt forstå hva det dreier seg om: Noen skal tegne naturfaglige ord og begreper, mens andre skal gjette hva de forsøker å tegne. Jo mer abstrakte oppgaver, jo mer utfordrende kan det være for både tegneren og de som skal gjette.
I Pictionary finnes oppgavene på lapper

Dette gjør du: Del klassen i grupper på 4-5 elever. Oppgavene er de samme for hver gruppe, og kan ligge i hver sin tilfeldige haug av papirlapper framme i klasserommet. Tegneren, en rolle som går på omgang for hver oppgave, henter en lapp, ser på den og legger den bort, og tegner på et ark mens de andre på gruppa gjetter. Første gruppe som har gjettet seg gjennom alle lappene, har vunnet, men alle gruppene kan holde på til de er ferdige.
Klassen blir enig om reglene på forhånd. For eksempel at tegneren har lov til å nikke eller riste på hodet til spørsmål utover rene forslag til svar. Eller at tegneren kan hinte om at de andre er på rett spor, ved å vise et avtalt tegn.
I en gjettelek som pictionary kan nye elever få skinne og bli sett, og få gode mestringsopplevelser. For her hjelper det å tenke raskt og kreativt, tørre å komme med forslag og ta feil, og å kunne tegne. Det er ikke nødvendigvis slik at de faglig sterkeste elevene også er gode på disse tingene.
Innen temaet stråling på Vg1 kan oppgavene for eksempel være: bølgelengde – ozonlaget – UV-stråling – drivhusgasser – nordlys – atmosfæren. Lapper til hver gruppe klippes opp av læreren på forhånd.
En nærmere beskrivelse av pictionary skrev vi til Naturfagsenterets nettsider for noen år tilbake, om temaene bølger og labutstyr. Utdaterte oppgaver bytter du raskt ut, eller du lager egne oppgaver til et annet tema. Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar