Blogglistenhits

onsdag 2. november 2016

Pedagogiske grep - lære for livet

Elevaktive arbeidsmåter, som de pedagogiske grepene vi presenterer her på blogg og facebook-side, skaper en mer aktiv elevrolle i teoriundervisningen i naturfag. Det faglige innholdet er sentralt i ethvert fag - også i naturfag. Men det kan også være viktig å arbeide på måter som er relevante for livet utenfor skolen, og ikke minst for livet etter skolen.

I arbeidslivet blir man sjelden sittende ved en pult mens man mates med ferdig redigert innhold. Heller er det viktig at man

  • kan stille spørsmål, og finne ut av ting selv eller i sammen med andre
  • har trening i å bruke sine kreative evner
  • kan anvende kunnskap til å finne ut av noe, lage noe eller organisere noe
  • har mye trening i å snakke fag, i ulike uformelle settinger
  • og så videre
Her fra arbeidsmåten " Å lage plakater i en fei", hvor grupper av elever raskt skal oppsummere et tema
Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)

Ved å jevnlig bruke arbeidsmåter som inkluderer slike strategier i klasserommet, opplever mange elever en mestringsfølelse som de også kan ta med seg videre. Det skapes "læring for livet", og ikke bare for eksamen eller fordi læreren sier det.

Med tanke på læring oppleves det også som nyttig å arbeide på slike måter i naturfagundervisningen. At de fleste elevene i tillegg synes at dette er motiverende og moro, er heller ingen ulempe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar